Tuesday, February 4, 2014

၀န္ၾကီး အုန္းျမင္႔အား အျမစ္ခ်ြတ္ဖို႔ ခက္ခဲေန၏

၀န္ၾကီး အုန္းျမင္႔အား အျမစ္ခ်ြတ္ဖို႔ ခက္ခဲေန၏ 
 
သတင္းအရင္းျမစ္ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းမွန္ျဖစ္ပါသည္….
 
 ျပည္ေထာင္ စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔မွ ႏိုင္ ငံေတာ္ၾကီး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ကာလ တြင္ လက္ရိွ အစိုးရ ၏ ေဖါင္းပြစြာ ခန္႔အပ္ ထားေသာ ၀န္ၾကီးေပါင္း ၁၂၆ ေယာက္ တို႔ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အား သံလက္သီးမ်ားျဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ အၾကမ္း ဖက္ခဲ႔ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အားလံုးနီးပါးက အစိုးရ တစ္ရပ္လံုး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပန္လည္ ပါ၀င္ပတ္ သက္ကာ အာဏာကို ပံုစံ တမ်ိဳးျဖင္႔ ဆက္လက္ ကိုင္စြဲ က်င္႔သံုးေန သည္ကို အထင္ရွား ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။ 
ယခု ေလာေလာလတ္လတ္မွာပင္ ျဖစ္ေပၚလာသေသာ ေရလုပ္ငန္းႏွင္႔ ေမြးျမဴေရး ၀န္ၾကီး ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင္႕ ယခု ၀န္ၾကီီး ျဖစ္ေနေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ အနာယူသြားသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံထားေသာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ယခု ဦးသန္းေရႊမွ ၄င္း အနားယူမွဳ မတိုင္ခင္ ၂၀၀၉ ခုႏွင္႔ ၂၀၁၀ ကာလ၀န္းက်င္ တေလ်ာက္လံုးတြင္ ၄င္း၏ လက္မရြ ံ႕ ေနာက္လိုက္မ်ားအား ေနရာအလိုက္ ဌာနအလိုက္ စနစ္တက် ပင႕္ကူအိမ္ကဲ႔သို႔ အာဏာဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေရးအား အစီမံမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၂၀၁၁ ေမလ ၂၉ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊမွ ၄င္းအပါအ၀င္ အစီစဥ္ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား အရပ္၀တ္လဲေျပာင္း၀တ္ေစ၍ အေသခ်ာ ေနရာခ်ထားခဲ႔ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဆိုေသာ စကားလံုးျဖင္႔ အတိုက္ခံႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာအားမက္လံုးေပးကာ ပ်ာရည္ႏွင္႔ ၀မ္းခ်ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းက်င္းတခုျဖစ္ေနေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရံုးမွ ၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔အာ ပုဂၢိဳလ္ေ၇းအရ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင္႕ “ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ …ဗိုလ္ခ်ဳပ္သတင္းေတြ တက္ေနတယ္၊ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ႔ အဲဒါေတြကို ျပန္ေျဖဖို႔ မီဒီယာေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေရွာက္ရွားေနပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ႔ေလသည္။ ၀န္ၾကီးအုန္းျမင္႔မွ “ေဟ႕ ..ရဲထြဋ္ .. ငါဘာေကာင္လဲဆိုတာ မင္းသိသားပဲ..ငါ ျဖတ္သန္း ေတြ႔ၾကံဳေနတာနဲ႔ ငါေျပာတာေလ ဘာေတြမ်ား ငါက မဟုတ္မဟ ေျပာခဲ႔လို႔လဲ..” ဟု တဖက္မွ ေလသံတင္းတင္းျဖင္႔ျပန္ေျပာေလ၏။ ထုိအခါ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ ဒု၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္မွ “ဟုတ္ပါတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္..က်ေနာ္ ေျပာတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ယိုစြတ္ေနၾကတာကို အခ်ိဳ႔မီဒီယာေတြ က်ေနာ္တို႔ဘက္လွည္႔လာလို႔ ေရွာင္ေနတဲ႔သေဘာကို ေျပာျပတာပါ” ဟု ဆိုေလသည္။ စာဖတ္သူမ်ား စဥ္းစားၾကည္႔ႏိုင္ေပမည္.. သမၼတရံုးျပန္ၾကားေရး လုပ္ေနသူ ဒု၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္မွာ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဳးအဆင္႔မ်ွေလာက္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၏ အစီစဥ္အရ အရပ္၀တ္လဲလာခဲ႔ၾကျပီး လက္ရိွ ၄င္းတို႔၏ အတြင္းစီးအတိုင္း ၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟုပင္ ဆက္လက္ေခၚဆိုေနရေသာေၾကာင္႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ ခက္ေနေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ၾကီးအုန္းျမင္႕သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္း ၄င္းအား ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ေရလုပ္ငန္း တာ၀န္ေပးျပီးခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေက်းလက္ေဒသ ေရရရိွႏွင္႕ တႏိုင္တပိုင္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ေပးထားေသာ ျပည္သူ႕ အခြန္ေငြမ်ားမွ သိန္းေပါင္း ၃၅၈၂ သိန္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သိန္းေပါင္း ၄၁၄၈ သိန္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သိန္းေပါင္း ၅၈၆၂ သိန္း တို႔အား အသီးသီး အသံုးျပဳျပီးသည္႔အျပင္ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၇၃၂ သိန္းအား ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ရိွေနေလသည္။ ၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔မွ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူ႔ေငြမ်ားအား သံုးစြဲခဲ႔ျပီးေသာ္ျငားလည္း လက္ညိဳးထိုးျပေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရးတြင္းအနည္းငယ္ႏွင္႔ မျဖစ္စေလာက္ ဘဲျခံ ၊ ၀က္ျခံ ႏွင္႔ ငါးကန္ေပါင္း ၁၄ ကန္သာ မ်ွသာ ၇ိွခဲ႔သည္။ ထိုေၾကာင္႔၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔အေနႏွင္႔ မည္သည္႔ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားအား သံုးစြဲေၾကာင္း စာေရးသူ အေရးေပၚ စံုးစမ္းခဲ႔ေလသည္။ ၀န္ၾကီးအုန္းျမင္႔သည္ လက္ရိွ နာမည္ဆိုးျဖင္႔ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ ဦးဥာဏ္၀င္း(ပဲခူးတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္)၊ ဦးသာေအး (စစ္ကိုင္းတိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) တို႔ႏွင္႔ တဖြဲ႔တည္းျဖစ္ျပီး၊ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေဌးဦး ၊ ဦးစိုးသိန္း တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊအိမ္သို႔ လစဥ္ သြားေရာက္ ဂါရ၀ ျပဳေလတိုင္း ပါ၀င္သူျဖစ္ေလ၏။ ၂၀၁၁ ဂ်ြန္လမွပင္ ၀န္ၾကီးဦးအုန္းျမင္႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုမ်ား အဓမၼသိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမေပါင္း ၉၆၉၀ဧက အား စိမ္းလန္းစိုးေျပေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွခ်ေပးထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေနေလသည္.။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းမိသားစုသည္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ၄၈၄ ဧက၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၇၅၂ ဧက ၊ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ၃၂၂ဧက ၊ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ၁၂၆၅ ဧက ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၅၅၀ဧက ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၃၆၈ ဧက၊ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ၂၅၄၀ ဧကႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အတိက်မသိရေသးေသာ္လည္း ၄င္းမိသားစုပိုင္ေျမဧက အေျမာက္မ်ားရိွႏိုင္သည္ဟု အတြင္းစကားၾကားရေလသည္။ ၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔မွ အာဏာရွင္ၾကီး ဦးသန္းေရႊ၏ ေျမယာစိုေျပေရးအတြက္ အဆိုပါ အာဏာရွင္၏မိသားစုပိုင္ဟု မတရားသတ္မွတ္ထားေသာ ေရာ္ဘာျခံ၊ သရက္ျခံ ၊ သီခိုျခံ ၊ ဇီးခ်ိဳသီးျခံ ၊ ဒညင္းသီးျခံမ်ားအျပင္ အျခားေသာ တန္ဘိုးၾကီး ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားရိွျပီး ၄င္းေျခေနရာမ်ာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြျဖင္႔ ေရသန္႔ ေရတြင္းမ်ား ငါးကန္မ်ား ေမြျမဴေရးအဆင္႔ျမင္႔ျခံမ်ားကို မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရျဖင္႔ တည္ေဆာက္ေပးထားသည္မွာ ခန႔္မွန္းေျခ သိန္း ၅၈၀၀၀ မွ သိန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရိွႏိုင္သည္ဟု သိရ၏။ သို႔ေၾကာင္႔ ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုမွ အထူးအေလးေပးျခင္းခံရေသာ ဥယ်ာဥ္မွဴး ၀န္ၾကီး တဦး ျဖစ္ေနေလ၏။ ထိုေၾကာင္႔ ၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔သည္ ၄င္း၏ အေနာက္တြင္ ၄င္းတို႔၏ အေခၚအရ ဘဘေရႊ ၾကီး ရိွေနသည္ဟု မၾကာခနေျပာဆိုတတ္ျပီး ဘဘေရႊမိသားစုအတြက္သာ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားအား ဆက္လက္သံုးစြဲျပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ သံုးစြဲေနေၾကာင္း အသံေကာင္းဟစ္ထားခဲ႔ေလသည္။ ယခု ၄င္း၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင္႔အား မိုက္ရိုင္းခက္ထက္စြာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဆက္ဆံေျပာဆိုေသာ ၀န္ၾကီးတဦးအား အေရးယူသည္႔ အေနျဖင္႔ ေနရာေရႊေျပာင္းရန္ သို႕မဟုတ္ အနားေပးရန္ အေတာ္ပင္ အခက္ေတြ႕ေနၾကေၾကာင္း သမၼတရံုးအတြင္းသတင္းမွ ရရိွပါသည္။ 
 
သို႔ေၾကာင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ မည္မ်ွ စစ္မွန္သည္ကို ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ေရာက္၇ိွေနျပီျဖစ္ေသာ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူးမ်ားႏွင္႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားအဖို႔ ၾကီးၾကီးမားမား သံသယ ရိွေနၾကျပီး မလြဲသာလို လိုက္ရသည္ ဆိုေသာ စကားကဲ႔သို႔ပင္ ေအာင္အီးမြန္းၾကပ္စြာျဖင္႔ ဆက္ဆံေနၾကေၾကာင္းပါ………. 
 
စာဖတ္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္ 
 
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။