Thursday, November 15, 2012

တစ္သက္လံုး မလံုခဲ့တဲ့ ေခါင္းမုိးအတြက္ တံစက္ၿမိတ္ကို ယိုးမယ္ဖြဲ႔မယ့္ စာရင္းစစ္နည္း

တူေမာင္ညိဳ ။၂၀၁၂  ႏုိဝင္ဘာ ၁၅

စာရင္းစစ္ေလာကမွာ “ ဘုရားသခင္ကလြဲရင္ အားလံုးကို စာရင္းစစ္မယ္” ဆိုတဲ့ ေျပာရိုးတစ္ခုၾကားဖူးတယ္။

(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအတြက္ေတာ့  အဆိုပါေျပာရုိးစကားမွာ “ဘုရားသခင္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလြဲရင္ အားလံုး ကို စာရင္းစစ္မယ္” ဆိုၿပီး ျဖည့္စြက္ရလိမ့္မယ္ထင္တယ္။


 ပဥၥအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး(ပဥၥမေန႔)  မွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးသိန္းထုိက္က
“ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ၂၀၁၁ – ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆုိင္ရာစစ္ ေဆးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား”


ကို တင္ျပရာမွာ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၅) ခုမွာ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ မသမာမႈနဲ႔ မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၆ ေသာင္း နီးပါး နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သိန္းေက်ာ္ နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ဒီလိုနစ္နာမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က

“စာရင္းစစ္ေတြ႕႐ွိခ်က္က နုိင္ငံ ေတာ္ကို ေပးသြင္းရမယ့္ က်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း ၅၈ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေလာက္) စာရင္းဟေနတာ ေတြ႕တယ္တဲ့။ ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးေပါင္းလုိက္ေပါ့။ အဲဒါကုိ သူက ႏုိင္ငံေတာ္ကုိျပန္ေပးသြင္းဖုိ႔ စာရင္းစစ္ကလုပ္တဲ့ အခါ က်ပ္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံ ကေတာ့ ျပန္သြင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့ က်ပ္ေငြ ၄၀ ဘီလီယံထဲမွာ ၃၅ ဘီလီယံက ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနက ေပးသြင္းဖုိ႔ က်န္ပါ ေသးတယ္တဲ့။ အဓိက မသမာမႈက တႏုိင္ငံလံုးမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၄၀၀ သြားေတြ႔တယ္။ အဲဒီ ထဲမွာ သတင္းနဲ႔ စာနယ္ဇင္း တဦး တည္းကပဲ သိန္း ၁၂၀၀ အလြဲသံုးစားလုပ္ထားတာေတြ႔တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။”

            (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုစုေပါင္း (၃၆) ခုရွိပါတယ္။ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုမွာ “အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ မသမာမႈနဲ႔မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈ” ေတြရွိခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၂၁) ရဲ႕ အေျခအေနမွန္ ကဘယ္လိုလဲ။ “အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ မသမာမႈနဲ႔မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈ”  မရွိဘဲ တကယ္သန္႔ရွင္းတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြလို႔ယူဆရမွာလား၊ စာရင္းမစစ္ေဆးရေသးတာလား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္စာရင္းစစ္ခြင့္မရွိတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ ရွိပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္  “ထိပ္တန္းလ်ိဳ႕ဝွက္၊ လ်ဳိ႕ဝွက္၊ ကန္႔သတ္”  ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနလို႔မ်ားလား။

            ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တုိက္ ရုိက္ခန္႔ထားၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

            ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(စ)အရ “ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲစီရင္ေဆာင္ ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ ထိခြင့္တို႔ခြင့္မရွိတာလား။

အထက္ပါအခ်က္ေတြ ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္း မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ မသမာမႈနဲ႔မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၆ ေသာင္းနီးပါးနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သိန္းေက်ာ္နစ္နာခဲ့ရတယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကို  ယခုႏွစ္က်မွ အံ့ၾသထူးဆန္းဖြယ္ စတင္ေတြ႔ရွိလာရတာလား။ ယခင့္ယခင္ႏွစ္မ်ားကေရာ ယခုလို  အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ မသမာမႈနဲ႔မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာဆံုးရံႈးမႈေတြ မရွိခဲ့ဘူးလား။

ဆံုးရႈံးရသမွ် ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြဟာဘယ္သူ႔ထံ စီးဆင္းေရာက္သြားပါသလဲ။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုအလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တာလဲ၊ ဘယ္လိုမသာမႈျပဳခဲ့တာလဲ။ ဘယ္လိုမွားယြင္းခဲ့တာလဲ တိတိက်က်စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ ေဖာ္ထုတ္၊ အေရးယူဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘယ္လို ကာကြယ္ဟန္႔တားႏုိင္မယ့္၊အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္မယ့္နည္းစနစ္နဲ႔ဥပေဒေတြကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔စဥ္းစားႀကံဆ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ မသမာမႈ၊ မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ဆံုးရံႈးမႈေတြအတြက္ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္အရွိဆံုးလဲ။ ဘယ္သူကတာဝန္ခံမွာလဲ။ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္လား၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလား၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ျဖစ္သမွ် အားလံုးကို တာဝန္ခံမွာလား။ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပၿပီး “လြတ္ – ၿငိမ္း – ခ်မ္းသာ” ခြင့္ေပးကာ တာဝန္ကႏုတ္ထြက္သြားၾကတာမ်ိဳး ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ တာဝန္ရွိမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ တိတိက်က်၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာဝန္ခံဖုိ႔ပါတယ္။


 “ပြင့္လင္းျမင္သာရမယ္” ဆုိတဲ့ ေလသံေတြအၾကားမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔လည္း ဘယ္သူ႔မွ ႄခြင္းခ်က္မထားဘဲ“အားလံုး”ကို စာရင္းစစ္ႏုိင္တဲ့ ပြင့္လင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

တစ္သက္လံုး မလံုခဲ့တဲ့ေခါင္းမုိးအတြက္ တံစက္ၿမိတ္ကို ယိုးမယ္ဖြဲ႔တဲ့ စာရင္းစစ္ေဆးေဖၚထုတ္နည္း။ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူက တာဝန္မခံ ေခါင္းေရွာင္ၿပီး လက္ေအာင္ငယ္သား ဝန္ထမ္းဆင္းရဲသားမ်ားကို ဓါးစားခံအျဖစ္ ထိုးေကၽြးတဲ့နည္း၊  အထက္ကေကာင္းတယ္ ေအာက္ေျခကမေကာင္းတာဆိုၿပီးလႊဲခ်တဲ့(မဆလ) လုပ္နည္းမ်ိဳး မျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

 ယခုစာရင္းစစ္နည္းကေတာ့ တစ္သက္လံုး စားခဲ့၊ ဝါးခဲ့၊ မ်ိဳခဲ့တာေတြကို သံပုရာတစ္ျခမ္းနဲ႔ေခ်တဲ့ စစ္ေဆးေဖၚထုတ္နည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီနည္းက ဒုနဲ႔ဒယ္နဲ႔အမွန္တကယ္တည္ရွိေနခဲ့တဲ့၊ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့  အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ မသမာမႈ၊ မွားယြင္းမႈေတြကို ျဖစ္ရပ္ မွန္ေတြကို တနည္းနည္းနဲ႔ ဖံုးကြယ္ လွည့္စားတာမ်ိဳးသာလွ်င္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ၫြန္း
- ၁၄ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၂ ၊ ဘီဘီစီ သတင္း
- ၁၄ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၂ ၊ ဒီဗြီဘီ (အံ့ဘုန္းျမတ္) သတင္း၊

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။