Friday, March 22, 2013

စစ္တပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး - အပိုင္း (၁)


(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား) (www.photayokeking.org)

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏တင္ျပခ်က္။ ။ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုက အေနာက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီပုံစံကုိ တုိက္ရုိက္သြတ္သြင္းမျပဳလုပ္ခ်င္ၾကတာကုိ သူတုိ႕ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ ဓေလ့ထုံးစံအား လက္ညြန္း ထုိးၿပီး ျငင္းဆန္ေနၾကပါ တယ္။ ျမန္မာအစုိးရက ဥေရာပရိွ ႏုိင္ငံမ်ား ၿပိဳကြဲတာကုိေထာက္ျပၿပီး တပ္မေတာ္က (၂၅)ရာခုိင္ႏူန္း အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ က႑ မွာ အၿမဲတမ္း ပါ၀င္ရမယ္လုိ႕ ဆုိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္ မ်ားကုိ ျပန္လည္ အသက္သြင္းမည့္ သုိ႕မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပး မည္ဆုိတာကုိ ျပည္သူလူထုက စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါတယ္။  အဆုိပါေဆာင္း ပါးကုိ တင္ျပေနရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ လက္ရိွျမန္မာအစုိးရရဲ႕လုိလား ခ်က္အတုိင္း ေဖၚျပ ေနတာမဟုတ္သလုိ တခ်ိဳ႕အတုိက္ခံအဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳတာမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစ လုိပါတယ္။

AAPP ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ထုတ္ေ၀တဲ့ အဆုိပါ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး စာအုပ္မွ အခ်က္အလက္ မ်ားဟာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံရိွ အထင္ကရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္းခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္ ေလ့လာ မွတ္ သားႏုိင္ရန္သာျဖစ္ၿပီး စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဆုိဒ္ရဲ႕ အာေဘာ္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္ - ယန္းအစ္ခ်္လာ


ယန္းအစ္ခ်္လား။ ။ဘရက္တစၥလာဗာ စစ္တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရလာသူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပရတ္ (ဂ္) ၿမိဳ႕မွ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး သိပၸံတြင္ အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရ ၿပိဳကြဲသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္တပ္မေတာ္ ရဲ႕အင္အားက တပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၁၆၀၀၀၀) ရွိပါတယ္။ အဲဒီတပ္္မေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ (အေနာက္ဂ်ာမနီ) တပ္မေတာ္ရဲ႕ တပ္မ (၂)၊ (၅) တုိ႔နဲ႔ ျပင္သစ္တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၾကည္းတပ္တုိ႔ကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ပထမဆံုး ျမႇားဦးအျဖစ္ တိုက္ခိုက္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဝါေဆာ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏုိင္ငံေတြ အားလံုးအနက္ အေနာက္ဘက္ အက်ဆံုး ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ တပ္မေတာ္ကို စစ္ေအးေခတ္ အကုန္မွာ တပ္ရင္း (၄) ရင္းစီပါတဲ့ ၾကည္းတပ္ (၂) ခု၊ စလိုဗက္ကီးယား မွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ တပ္ရင္း (၂) ခု (အဲဒီတပ္ရင္းေတြက ေလ့က်င့္ ေရး တပ္ရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အဓိက တာဝန္က ခ်က္သမၼတ ႏုိင္ငံက တုိက္ခိုင္ေရးတပ္ရင္း တပ္မေတြအတြက္ ျပန္တမ္းဝင္မဟုတ္တဲ့ အရာရွိေတြကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။) လြတ္လပ္ အမွီ အခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ေနတဲ့ ဒံုးက်ည္တပ္ဖြ႔ဲ (၂) ခုနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ဓာတုေဗဒ ဆုိင္ရာ အျခား လြတ္လပ္ အမွီအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ေနတဲ့ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရ ျပဳတ္က်သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမ (၁၀) လအတြင္းမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဟာ ၾကည္းတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရွိတဲ့ အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔လက္ေအာက္ေတြက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အစဥ္အဆက္ကတည္းက တည္ရွိလာခဲ့တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ဆက္ရွိေန ခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးရာသီေလာက္က်မွပဲ အရပ္သားတစ္ဦး (အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း လူဘုိစ္ဒုိဘ ေရာဗ္ စကီး) က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြကို သူ႔ဝန္ႀကီးဌာနက ဖယ္ရွားၿပီး အရပ္သားေတြကို သူ႔လက္ေထာက္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ စစ္တပ္ကို အရပ္ ဘက္က ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ စတင္ခဲ့ပါ တယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစုဟာ သူ႔ရဲ႕အဓိကတာဝန္က ခ်က္ကိုစလုိဗက္ ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္ပိုင္း ကြဲသြားမႈနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိတဲ့ တာဝန္ခဲြေဝမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီမတိုင္မွီအထိ ရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္တစ္ခု ကို ဆက္လက္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ခ်က္တပ္မေတာ္ရဲ႕ အင္အားက တပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၁၀၅၀၀၀) ရွိပါတယ္။ အဲဒီတပ္မေတာ္ဟာ ဝါေဆာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ အေမြခံ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ အမွတ္အသား ျပဳထားတဲ့ လိုအပ္တာထက္ အရြယ္အစားပိုႀကီးတဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေန ဆဲပါပဲ။ အဲဒီ တပ္မေတာ္ မွာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အား (၄၅၀၀၀) ရွိတဲ့ၾကည္း တပ္က အဓိကအင္အားစု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က တပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၆၀၀၀) ပါရွိတဲ့ မီးရထားလမ္း အေျခစိုက္တပ္ဖြဲ႔ ထားရွိတာမ်ိဳးလို အခ်ိဳ႕ ေသာ ေခတ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈေတြ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ထပ္ေခတ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈ တစ္ခုကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ စစ္ဦးစီး အရာရွိရံုးမွာပဲ အေျခစိုက္ထားၾကတဲ့ အဆင့္ျမင့္တဲ့အရာရွိႀကီး ေတြရဲ႕အေရအတြက္ လြန္လြန္ကဲကဲ မ်ားျပားေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕နယ္ေျမ ပိုက္နက္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ကိစၥဟာ စစ္ေရး သင္တန္းေတြရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးမႈတစ္ခု အျဖစ္ ဆက္ရွိေန ဆဲပါပဲ။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ပထမဆံုးေသာ အေတာ္အတန္မ်ားျပားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အေကာင္အထည္ေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ ေရးမတုိင္မီက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးသြားတဲ့အခါ တပ္ထဲမွာ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း မရွိၾကေတာ့ ဘဲ (၁၉၈၉) ႏုိဝင္ဘာ မွာ တပ္မမွဴးအဆင့္ထက္ ပိုျမင့္တဲ့ရာထူးတစ္ခုကို ရယူထားခဲ့ၾကတဲ့အဆင့္ ပိုျမင့္တဲ့အရာရွိႀကီးေတြ ဟာ ရာထူးကထုတ္ ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ အလယ္ အလတ္အဆင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ရာထူးေတြကို အေနာက္တုိင္း စစ္တကၠသိုလ္ေတြက ပထမဆံုးဘြဲ႔ရ လာခဲ့ သူေတြက ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ျဖစ္ထြန္းမႈအသစ္ေတြထဲမွာ ပိုေန တဲ့လက္နက္ေတြ (အတိအက် ေဖၚျပရရင္ တင့္ကားေတြ၊ သံခ်ပ္ကာ တုိက္ခိုက္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ၊ အေျမာက္ႀကီးေတြနဲ႔ တုိက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ေတြ) ကို စြန္႔ပစ္လိုက္မႈလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ 
တပ္မေတာ္သားေတြဟာ အရင္ကထက္ပိုၿပီး မၾကာခဏဆုိသလို ကုလ သမဂၢ မစ္ရွင္ေတြမွာ စတင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗက္ကလပ္က ေလာ့စ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ညႊန္႔ေပါင္း အစုိးရဟာ (၁၉၉၂) ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္္ခဲ့တဲ့ ၄င္းရဲ႕ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ စစ္တပ္ နဲ႔ စစ္တပ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥကို လံုးဝ ထိေတြ႔ ကိုင္တြယ္ထားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ခ်က္လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းက ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ မဆုိစ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ စိတ္အဝင္စားဆံုးကိစၥက ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္း အၿပီး သတ္ဖုိ႔ပါပဲ။ (၁၉၉၆) ခုႏွစ္ အစုိးရရဲ႕ မူဝါဒေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚ မလာ ခင္အထိ ထူးျခားအေရးပါတဲ့ အေျပာင္းအလဲဆုိလို႔ ဘာတခုမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ မူဝါဒရဲ႕ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းေတြအနက္ တစ္ခုက ျပင္ပအႏၱရာယ္ေတြအေပၚ ဗဟုိျပဳတဲ့ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ ေရးအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ရံပံုေငြ လ်ာထားသတ္မွတ္ေရးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၄င္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ပန္းတုိင္ တစ္ခုကေတာ့ စစ္တပ္ကို စြမ္းရည္ ထက္ျမက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္လာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈ ရွိေရးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ က်င့္သံုးတဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ခု ေပၚထြန္းေရးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒအရ စစ္မႈထမ္းျခင္းကို တစ္စံုတစ္ခုေသာ အဆင့္အထိ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဖုိ႔ကိုလည္း အဲဒီမူဝါဒထဲမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။