Monday, March 18, 2013

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မလြယ္ကူေသးသည့္ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


မၾကာေသးမီကေလးကမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အဆုိ တင္သြင္းမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလုိ တင္ျပ ရာမွာ အင္အားႀကီးပါတီ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီက ဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိလာတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆုိၾကတဲ့ အသံဗလံမ်ား ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးတုိး တက္ရရိွႏုိင္ဖုိ႔႔ ဥပေဒျပဳျပင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္ သလုိ အတုိက္အခံ NLD ပါတီအေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားနဲ႔ သမၼတျဖစ္ခြင့္ဥပေဒ ျပဳျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာႏုိင္ၾကတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ စစ္ဖက္နီးစပ္သူ မ်ားက လက္ရိွအေျခခံဥပေဒ မေပၚေပါက္ခင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ မွာၾကားထားတဲ့ တပ္မေတာ္အား လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဥပေဒျပဳ ျပင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ေလ့လာေစႏုိင္ဖုိ႔ တင္ျပေပး လာပါတယ္။


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊရဲ႕ (၃.၁၂.၂၀၀၄) ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆) ေက်ာင္းဆင္း အရာရိွႀကီးမ်ားအား မိန္႔မွာခ်က္ ကုိ ေကာက္ႏူတ္ေဖၚျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံအတြက္ ထာ၀ရမွန္ကန္ေနမည့္ Policy ဟာ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲ ေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာ ဏာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးဆုိတဲ့ ဒုိ႔တာ၀န္အေရး (၃) ပါးပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဒုိ႔ တာ၀န္အေရး (၃) ပါးဟာ ႏုိင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳး တည္တံ့ဖုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္တည္ၿငိမ္ဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္ခ်က္က အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြတ္ ေရးျဖစ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ညြန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး သူက ေျပာရာမွာ  “ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵအရ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းေပးရမည့္တာ၀န္ဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေရးဆုိတာ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကုိ ထိခုိက္မယ့္ ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေပၚရင္ လႊတ္္ေတာ္ထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွာေပၚရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွာ စသည္ျဖင့္ အတြင္း ကေန၀င္ၿပီး ႀကိဳတင္ ရွင္းလင္း ကာကြယ္ဖုိ႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း" ဆုိထား တဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳျပင္သူမ်ားအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒုိ႔တာ၀န္အေရး သုံးပါး ထိခုိက္လာမယ္ဆုိရင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ၁၀.၄.၂၀၀၆ ရက္ေန႔မွာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေမာင္ေအးကလည္း တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၉) ဆင္းပြဲ မိန္႔ခြန္းမွာ ထပ္မံ သတိ ေပး ခဲ့ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲပါတယ္။ သူက ေျပာၾကားရာမွာ “ဒို႔ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမဲ့အႏၱရာယ္၊ တုိင္းရင္း သား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲမယ့္အႏၱရာယ္နဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ဆုံးရႈံးမယ့္ အႏၱရာယ္ေတြဟာ ဒုိ႔ႏိုင္ငံအေပၚ မၾကာခဏ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီအႏၱရယ္ေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရတုိင္း ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ လက္တြဲၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးမွာ တုိင္ရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး ဟာ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲ တာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲသြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟာ လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးရမွာပဲ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒုိ႔ႏိုင္ငံမွာ နယ္ခ်ဲ႕ဆုိးေမြေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈၿပိဳကြဲၿပီး အခ်င္းခ်င္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ခါးသီးတဲ့သင္ခန္းစာ ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊  ဒါေၾကာင့္လဲ ႏုိင္ငံဟာ တုိးတက္မႈ လမ္းစေပ်ာက္ၿပီး ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း" မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သူက အထူးသတိေပးသြားရာမွာ “ျပည္ ေထာင္စုႀကီးကုိ ၿပိဳကြဲေစခ်င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ အက်ယ္အ ၀န္းခ်င္း၊ လူဦးေရခ်င္း၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းခ်င္း မတူညီတဲ့ ေဒသ ေတြကုိ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္ ျပည္ေထာင္စုဆုိတဲ့ ေခါင္းစည္းတပ္ၿပီး ေသြး ခြဲလုိၾကျပန္ေၾကာင္း၊ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြားထက္ ပါတီ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားကုိ ဦးစားေပးတဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရိွတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊  အမ်ိဳး သားညီလာခံမွာ ခ်မွတ္လ်က္ ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ အေသးစိတ္ အေျခခံ ရမယ့္မူေတြကုိ ေက်ေက် ညက္ညက္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာၾကဖုိ႔ မွာၾကားလုိေၾကာင္း" ဆုိပါတယ္။

အထက္ပါ စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးရဲ႕ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရရင္ တခ်ဳိ႕ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ေတာင္း ဆုိ ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ လက္ခံလုိ စိတ္မရိွ ေၾကာင္း၊ တင္ျပလာပါက အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ဖုိ႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြး ေႏြး ရအုံးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသား မ်ားက ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ ခြဲမထြက္ပါဟု ကတိက ၀တ္ျပဳမႈနဲ႔ လက္ နက္ကုိင္တပ္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ျပဳ/မျပဳ ဆုိတာဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒအရ အာဏာပုိေပးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္း (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမွာ အေရး ပါၿပီး အဓိကမူတည္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ တင္ျပသြားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။