Wednesday, March 20, 2013

FEC ႐ုပ္သိမ္းမည္

(ဧရာ၀တီ)


ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ေ၀ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လက္ မွတ္ FEC (Foreign Exchange Certificate) သန္း ၃၀ ေက်ာ္ကုိ ယခု မတ္လအတြင္းတြင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး စနစ္အတြင္း ၾကားခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ FEC အား ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ မည့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပႏုိင္ေရး လႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသည့္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းစဥ္ ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကလည္း သမၼတ၏ တင္ျပခ်က္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့သည္။


ယခင္ စစ္အစုိးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ အစားထုိးအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ FEC ကုိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ စတင္္ထုတ္ေ၀ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာအစား FEC ကုိ လုပ္ခႏွင့္ လစာမ်ားေပးျခင္း၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး FEC တယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ တေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။


FEC မ်ားကုိ ယခုမတ္လတြင္ ႐ုပ္သိမ္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္က အမ်ားျပည္သူ လက္ထဲတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ FEC ယူနစ္တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖုိး ၃၀ ဒသမ ၉၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကး ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (IMF) ၏ အႀကံျပဳ အကူအညီမ်ားျဖင့္ FEC ကုိ ယခုမတ္လ အတြင္း ရုပ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုပ္သိမ္း ရာတြင္လည္း FEC ကုိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၊ ျမန္မာ က်ပ္ေငြမ်ားျဖင့္ အစားထုိး စနစ္က်နစြာ လဲလွယ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။

“အမ်ားျပည္သူ လက္၀ယ္မွာ လွည့္လည္သုံးစြဲလ်က္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မွတ္ FEC မ်ားမွာ ယူနစ္ ၃၀ ဒသမ ၉၂ သန္းရွိၿပီး တန္ဖိုးအား ျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၉၂ သန္းညီမွ်ပါတယ္။ ႏုိ င္ငံေတာ္ ရဲ႕ စီးပြားေရး စနစ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မွတ္ FEC မ်ားကို ၾကား ခံ အျဖစ္သုံးစြဲရန္ မလို အပ္ေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မွတ္FEC ႏုိင္ငံ ျခားေငြလဲႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ တန္ဖုိးညီမွ်တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ(သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ျပန္လည္ လဲလွယ္ ေပးၿပီး ျပည္သူမ်ား လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ FEC လက္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရြးႏုတ္သင့္တယ္လုိ႔ ၂၀၁၃ မတ္လမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လက္မွတ္ FEC မ်ား ျပန္လည္ ေရြးႏုတ္ယူမယ့္ အစီအစဥ္ကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အသိ ေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ မက္ခရုိစီးပြားေရးအေျခအေန ေစာင့္ၾကပ္အကဲျဖတ္မယ့္ အစီအစဥ္ကလည္း အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းရွိန္က ဆုိသည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က FEC ရုပ္သိမ္းမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ ႀကဳိဆုိေၾကာင္း ေျပာဆုိလုိက္ၿပီး FEC ရုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ ေငြလဲႏႈန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းကို ကာ ကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။

“FEC က အစကတည္းက မထုတ္သင့္တာ။ ဒါက ႀကဳိဆိုရမယ္။ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို အေထာက္အကူျပဳမယ္” ဟု ဦးၾကည္ျမင့္က ဆုိသည္။

FEC ရုပ္သိမ္းရာတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ရုပ္သိမ္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ရုပ္သိမ္းမႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး အျမတ္ထုတ္သည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ပြဲစား ဆန္ဆန္ ေစ်းကြက္မ်ားျဖစ္ထြန္းမည္ကုိ စုိးရိမ္ ေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းလုိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ေဘာဂေဗဒဌာန အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာသည္။
“FEC ရုပ္သိမ္းတာ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ရုပ္သိမ္းတဲ့ေနရာမွာ စနစ္တက်နဲ႔ ျပည္သူေတြ အဆင္ေျပ ေျပ ျဖစ္ေအာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ေပးဖို႔ လုိတယ္။ မဆလ ေခတ္တုန္းက ေငြဖ်က္သိမ္းတုန္းက ပြဲစား ေတြ ဘာေတြ ေတာင္ေပၚၿပီး အျမတ္ထုတ္တဲ့ ေစ်းကြက္လိုမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတာ့မျဖစ္ပါဘူး။ စုိးရိမ္လို႔ေျပာတာပါ။ စနစ္တက်ေလးလုပ္ပါလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိးက ဆုိသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥကို အထူးကိုင္တြယ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔စၿပီး အေမရိကန္တေဒၚလာ ေျခာက္က်ပ္ ဟူေသာ ပုံေသခ်ိတ္ဆက္စနစ္ (Special Drawing Right-SDR) အစား ေစ်းကြက္ကို အေျချပဳေသာ ႏႈန္းရွင္ ေငြလဲႏႈန္း စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္ သုံးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးမွာ တေဒၚလာလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၈၅၀ ႏွင့္ ၉၀၀ အၾကား အတက္အက် အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။