Sunday, March 17, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သံုးစြဲေနေသာ ေငြေၾကးမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိ


Created on Sunday, 17 March 2013 (Eleven Media Group)

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေန ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲေနေသာ ေငြေၾကးမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပေျပာဆိုခ့ဲပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ တမွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Myanmar Peace Center (MPC) မွ အဓိက ထား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕ကို ေနာ္ေဝႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) တို႔မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ထားသည္။


လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ သံုးစြဲျခင္းထက္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ ရပ္တည္၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈ အပိုင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါက ေနာင္တြင္ အ႐ႈပ္အရွင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာပါသည္။ 

"ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အစိုးရက ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ေန တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အတိမ္းအေစာင္း အမွားအယြင္း ရွိခဲ့ရင္ အစိုးရမွာ လည္း တာ၀န္ရွိမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးအပိုင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာ္ေ၀၊ အီးယူနဲ႔ အျခား ႏိုင္ငံ ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ေပးတယ္ ဆိုရင္ Myanmar Peace Center ကို ေပးတာမဟုတ္သလို၊ အစိုးရက ဖြဲ႕တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ကိုလည္း ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူကို ေပးတာပါ။ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ ကိုယ္စား၊ အစိုးရက ဖြဲ႕တဲ့အဖြဲ႕၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းေတြက အဲဒီေငြေၾကးေတြကို ရယူသံုးစြဲတာပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ရေငြ၊ သံုးေငြစာရင္း ရွင္းဖို႔လိုတယ္။ အမ်ားျပည္သူသိ ေအာင္ ပိုခ်ျပဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ရွင္းရ မယ့္ အရႈပ္ေတြ ပိုမ်ားလာမယ္ ထင္ပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳး သိမ္းက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကကူညီေန သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေနာ္ေ၀မွ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ Peace Donor Support Group (PDSG)၊ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) အဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ၾကၿပီးဂ်ပန္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ နီပြန္ေဖာင္ ေဒးရွင္းကလည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆက္ စပ္ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ 

Peace Donor Support Group (PDSG) အဖြဲ႕ကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ဦး ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာ ပသမဂၢ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေထာက္ ပံ့မည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ကတိျပဳ ေျပာဆိုထားပါသည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံကပင္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ား အရ သိရသည္။  

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ Myanmar Peace Center (MPC) ၏ အကူ အညီျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) သို႔လည္း ကူညီမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

"အခုေလာေလာဆယ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UNFC နဲ႔ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးထားတာ ရွိတယ္။ ဒီအဖြဲ႕က အစည္း အေ၀းေတြ၊ ခရီးစဥ္ေတြ၊ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာတာေတြေတာ့ အကူအညီ ေပးပါ တယ္။ သူ႔ႏိုင္ငံမွာ ေခၚယူၿပီး အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ေပးတာေတြ ရွိပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာ္ေ၀တို႔၊ ဥေရာပ အေထာက္အပံ့ေတြကေတာ့ Myanmar Peace Center ကို အဓိကထားၿပီး သြားတယ္လို႔ သိရတယ္။ ထူးဆန္းတာက ေနျပည္ေတာ္အစိုးရဘက္က တစ္ျပားမွ မထုတ္ဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ဘယ္ေလာက္ လ်ာထားတယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ ဒါကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လည္း ၀န္ခံတယ္" ဟု UNFC ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳး သား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၏ ဥကၠ႒ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာ ေျပာသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ MPC ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ EU ဥကၠ႒ José Manuel Barroso က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ MPC သို႔ ကနဦး အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သိန္း ေထာက္ပံ့ထားျပီး၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၅ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။  

"လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ အေျခအေနေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ ထုတ္ျပန္မႈေတြေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဟုတ္ေတာင္ အၾကမ္းဖ်င္း ထုတ္ျပန္ တာမ်ိဳးေတြ ရွိသင့္ပါတယ္" ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုးခြဲ တာ၀န္ခံ ကိုရဲနည္က ေျပာပါသည္။ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း MPC ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲ မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းမႈ ရွိထားပါက ပိုေကာင္းမည္ဟု ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရး ပါတီ (SSPP/SSA) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးမိုးစိုင္းလက ေျပာသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေနတယ္။ ေငြေၾကးပိုင္းကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ထားသင့္တယ္။ အဲဒါေတြ လုပ္ထားရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ မဟုတ္ရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာ ဒီေငြေၾကးေတြကို ခုတံုးလုပ္ျပီး သံုးစြဲတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ျဖစ္ ေကာင္း၊ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္" ဟု ဦးမိုးစိုင္းလက ေျပာသည္။  

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္သြားရင္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ႏိုင္ ေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒါကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ေအာက္ေျခမွာ အ႐ႈပ္အရွင္းေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္" ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိး ေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) အဖြဲ႕၀င္ ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) အေနျဖင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ KIO တို႔ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ အတြက္ ခုနစ္ႀကိမ္ခန္႔ ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ဖန္တီးမႈမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေငြေၾကးမ်ားကို PCG အဖြဲ႕၀င္မ်ားက စိုက္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အစိုးရ၊ KIO ႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားထံမွ မည္သည့္ေငြေၾကးမွ် ရယူခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဦးလမိုင္ဂြမ္ဂ်ာက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္းက MPC အဖြဲ႕၀င္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးက တစ္လ လွ်င္ လစာေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ ေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့သည္ဆိုေသာ သတင္း မ်ား Facebook ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ျပီး ထိုသတင္း မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ကာယကံ ရွင္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ျပီး MPC ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါသည္။ 

စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ MPC မွ ရရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မည္မွ်ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းအသံုး စရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အသံုး စရိတ္မ်ား မည္မွ်ရွိမည္ဆိုသည္ကို MPC အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ေမးျမန္းခဲ့ ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ တရား၀င္ေျဖၾကားရန္ အစီအစဥ္မရွိ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 


"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႐ုံးလုပ္ငန္းပဲ လုပ္တာဆုိေတာ့ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအား လုံးက သမၼတ႐ုံးက ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ကပဲ ေျပာခြင့္ရွိတယ္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ေျပာခြင့္ေပးမထားပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ကလုပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး နဲ႔ ပတ္သက္တာအားလုံးကို သမၼတ႐ုံးကေန လုပ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ ေျပာျပခြင့္မရွိပါဘူး" ဟု MPC ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးလိႈင္က ေျပာသည္။  

MPC ၏ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး ရရွိမႈ၊ လည္ပတ္သံုးစြဲေငြ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဦးရဲထြဋ္ထံ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးလြန္ေနသျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ ေပ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း MPC ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက သံုးသပ္ သည္။ 

"သူတို႔ရဲ႕ တရား၀င္မႈက တစ္၀က္တစ္ပ်က္ပဲ။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေျပာရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္ရတယ္။ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခု၊ ဘာေလးပဲ ဖြဲ႕ဖြဲ႕၊ အစိုးရကဖြဲ႕တဲ့ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္က အစုအဖြဲ႕တစ္ရပ္က သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္တယ္။ ျပ႒ာန္း ဥပေဒနဲ႔ တင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ရင္ေတာ့ ပိုခိုင္မာ တာေပါ့။ အခု MPC ကိုက်ေတာ့ သမၼတၾကီးရဲ႕ အထူးဒီဂရီေပါ့။ အထူးအမိန္႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ ပထမပိုင္းေလာက္မွာ သူက အက်ိဳးေဆာင္ ၾကားေန၊ ဟိုဘက္လည္း မပါဘူး။ ဒီဖက္လည္း မပါဘူး။ အဲဒီ role ကို ျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းနဲ႔ မျပႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဘက္တစ္ဘက္ကို ပါသြားတယ္။ ပါသြားေတာ့ အခု MPC ဆိုရင္ ျပည္ ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ထည့္ လိုက္တယ္။ အရင္ကေတာ့ ၾကားမွာေနသလို လုပ္တယ္။ အခုေတာ့ ရွင္းသြားျပီ" ဟု ဗိုလ္မွဴးၾကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊ ေနရာထိုင္ခင္း စိုက္ထုတ္ျပီး စီစဥ္ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ အျခားသူမ်ား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ မရွိတာ ကေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူး ထင္တယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကိုယ့္ဘက္က ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္မႈလည္း ရွိသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ ေငြေၾကးကို လက္ခံ တဲ့ေနရာမွာ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ေထာက္ပံ့ေငြရဲ႕ေနာက္မွာ Political & Personal Benefit ေတြ မရွိေနဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ေနာက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးလို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၀င္စြက္ဖက္မယ္။ ျခယ္လွယ္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ မၾကည့္ ဘဲ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ Myanmar Peace Center (MPC) ကို ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒  ဦးေအာင္မင္းက ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ျပည္ ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးခင္ရီတို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့ကာ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္ (Myanmar Egress)၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ (Myanmar Egress)၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (Vahu Development Institute) ၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုးလိႈင္ (Myanmar Egress) တို႔က အဓိက အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။