Thursday, February 14, 2013

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ပင္စင္ယူတဲ့အခါ ဝန္ႀကီး ရာထူးရတာ အစဥ္အလာ ျဖစ္လာၿပီလား

(ဧရာ၀တီ)


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္းကို ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ အတည္ ျပဳလုိက္မႈ အေပၚ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းက စစ္တပ္ႀကီး စုိးေသာ စနစ္ကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းမႈအျဖစ္ ေ၀ဖန္လုိက္ၾကသည္။

စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၇ ေက်ာင္းဆင္း တဦးျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္းသည္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီ လာမည့္လ အနည္းငယ္အတြင္း ပင္စင္ ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ကာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးျမတ္ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ အသုိင္း အ၀ုိင္း၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။


“၀န္ႀကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္တဲ့ သမၼတ အမိန္႔ထြက္ရင္ေတာ့ ဦးျမတ္ဟိန္း ျဖစ္သြားေတာ့မွာ။ တပ္ရာထူး ကေတာ့ တရား၀င္ အနားယူရမွာပါ။ တပ္ပိုင္းမွာ ရာထူးေတြက က်ပ္ေနၿပီ။ အရင္ကဆုိရင္ စစ္တပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ တုိင္းမႉးေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ရင္၊ တပ္ရာထူးနဲ႔ပဲ အရပ္ဘက္ကုိ ေျပာင္းလုိက္ရင္ တပ္ပုိင္း မွာ ရာထူးေတြ လစ္လပ္ေတာ့ ေအာက္က အငယ္ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ တက္လာလုိ႔ရတယ္။ အခုက ထိပ္ပုိင္းမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြက ပင္စင္ မယူရင္ ေအာက္က လူေတြ ရာထူးတုိး၊ အဆင့္တုိးအတြက္ တန္းစီ ေစာင့္ေနရတယ္” ဟု စစ္တပ္ အသုိင္း၀ုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလက ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ရာထူး ႏုတ္ထြက္သြားစဥ္က ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကုိ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၆ ေက်ာင္းဆင္း တဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေရျဖစ္သူ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဉာဏ္ထြန္းကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ တင္ေျမႇာက္ ရာ တြင္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံ ေရးေကာင္စီ၀င္ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္မႈ ၁ ၀န္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္းကမူ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေရမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဉာဏ္ထြန္းအား တင္ေျမႇာက္လုိက္မႈေၾကာင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရာထူးလစ္လပ္မႈရွိၿပီး ေနာက္လူမ်ားအတြက္ ရာထူးတုိးရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ထုိအခ်ိန္က ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာ တခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ လုံၿခဳံေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ရာထူးမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္လုိေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အမည္စာရင္းမ်ားကို သမၼတထံေပးပို႔ၿပီး သမၼတက တရား၀င္ ခန္႔အပ္ ေပးရမည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္က ၀န္ႀကီး ၃ ေနရာ အလုိအေလ်ာက္ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ပင္စင္ယူခါနီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမွ ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္လာ သည့္အေပၚ အစဥ္အလာတရပ္ ပုံစံ ျဖစ္လာျခင္းမွာ စစ္အစုိးရေခတ္ ပုံစံ၏ နီးစပ္ရာ ရာထူးေပးေသာ အေလ့အထတခုကို ျပန္လည္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေသာ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက သုံးသပ္ၾက သည္။

အမ်ဳိသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ နာယက သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က ပင္စင္ယူခါနီး စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေပးျခင္းျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲနိမ့္က်ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းအစဥ္ အလာကို ကန္႔ကြက္သင့္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“အခုမွတင္ မဟုတ္ဘူး၊ ဟုိတုန္းက မဆလ ေခတ္တုန္းက ဒီပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ပဲ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ေနာက္ဆုံး တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူေတြက စစ္တပ္က လူေတြခ်ည္းပဲ။ အဲဒါက အစဥ္အလာက ျပန္ၿပီး ထူေထာင္တာေပါ့။ တုိင္းျပည္ကေတာ့ ဒါမ်ဳိးကို ကန္႔ကြက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ သေဘာထား ေတာ့ ေျပာဖို႔ေကာင္းတယ္။ ပင္စင္သြားခါနီး စစ္တပ္က လူေတြကုိ ဒီလိုသာ ပုိ႔ေနမယ္ဆုိရင္ အစုိးရဌာနေတြမွာ အမႈိက္ျခင္းလုိ ျဖစ္လာမယ္။ စစ္တပ္က အသက္ႀကီးတဲ့ သူေတြ အစုိးရဌာနထဲ လာထည့္သလုိ ျဖစ္ ေနတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အမႈိက္ပုံႀကီးလုိ ျဖစ္လာမယ္။ အဲဒီ အတြက္လည္း တုိင္းျပည္မွာ ဘာမွ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရတာ မဟုတ္ ဘူး” ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆုိသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား တဦးအျဖစ္ ရႈျမင္ခံရေသာ ဦးသိန္းစိန္ အေနႏွင့္ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားျခင္း သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မပီျပင္ေစဘဲ လူထုႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ၏ ယုံ ၾကည္မႈ ထိခိုက္ေစသည္ဟုု သုံးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) ၏ ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က “သူတုိ႔လူေတြပဲ သူတို႔ျပန္ခန္႔ေနၾကတာ။ သူတို႔လူေတာ့ သူတုိ႔ အပုိင္ေပါ့ဗ်။  အရင္ပုံစံပဲ လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ တပ္ကုိ ထုိးသြင္းတာေပါ့၊ ဌာနေတြထဲကို။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာလည္း တပ္က လူေတြပါတယ္ဗ်။ ဌာနေတြ၊ အရပ္ဘက္ ေတြမွာလည္း တပ္ကလူေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ေျပာစရာေတြ ေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တပ္က ေနရာေတြမွာ  တျခား အရာရွိငယ္ ေတြကုိ ေနရာေပးခ်င္လုိ႔လား၊ အစုိးရအဖြဲ႕မွာ တပ္ကလူေတြ ခပ္မ်ားမ်ား ပါလာတာေတာ့ မေကာင္းဘူးဗ်ာ။ ဒါေတြက လက္ရွိ ထမ္းေဆာင္ေန တဲ့သူကို ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေပးတာက ဒီမုိကေရစီ မပီျပင္ဘူးလုိ႔ ေျပာ ႏုိင္တာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဟုဆုိေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစုိးရ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား မေပ်ာက္ေသးဟု ကရင္ျပည္ သူ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာေဆး၀ါးက ဆုိသည္။

“ဟုိတုန္းက အရွိန္မေသးဘူး။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ သိၾကတယ္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ယုံၾကည္မႈရွိတယ္၊ စိတ္ခ်တယ္ဆိုတဲ့ အရွိန္ေတြက မကုန္ေသးဘူးေလ။ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဆုိတာကိုေတာ့ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေစတယ္။ သူတုိ႔က ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း သိတဲ့သူ၊ လက္တြဲဖူးတဲ့ သူကုိပဲ တာ၀န္ေပးတဲ့ပုံစံမ်ဳိး လုပ္ၾကတယ္။ အစဥ္အလာျဖစ္သြားရင္ ေတာ့ ဘယ္ေကာင္းမလဲ၊ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ ေျပာင္းရတယ္” ဟု ဦးေစာေဆး၀ါးက ရွင္းျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုဟု အမည္ေခၚတြင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ေနရာမႈမ်ား ပုိမိုမ်ားျပားသည္ဟု ရခုိင္တုိင္းရင္းသား တုိးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ စစ္တယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြကို တကယ္ ေနရာ ေပးရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ ၀န္ႀကီးဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေတြကုိ အရင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ၊ အရင္အစုိးရ လက္ထက္က ဒု၀န္ႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြကုိပဲ ျပန္ေပးတာပဲေလ။ ၀န္ႀကီးဆုိတာမ်ဳိးက ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေတြဗ်။ ဒီမုိကေရစီ စစ္စစ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆုိသည္။

ကခ်င္ တုိင္းရင္းသား တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာတူးဂ်ာႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးကမူ  ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရး အတြက္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ခန္႔ ထားရာတြင္ တတ္သိနားလည္ေသာ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာ ရွင္မ်ားကို ေနရာေပးသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

“တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစားယူမယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ဦးစားေပးတာပုံစံပဲ။ အတတ္ပညာရွင္ေတြ၊ အသိပညာရွင္ေတြ ခန္႔သင့္တယ္။ သမၼတက လည္း တပ္ေနရာပုိင္းကုိ အဓိကမထားဘဲ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သူေတြကုိ ေပးတဲ့ သေဘာ ေဆာင္တာထင္တယ္။ အစဥ္အလာျဖစ္ရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ႀကိဳးနီစနစ္ ပုံစံျပန္ျဖစ္သြားတာ။ လူမွန္ေနရာမွန္ ျပန္ခန္႔ သင့္တယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ခန္႔သင့္တယ္။ မ်က္ႏွာမလုိက္ရဘူး။ ဒါမွ တုိင္းျပည္တုိးတက္မယ္” ဟု ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦးကမူ “လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ေနတာပဲ။ သမၼတက ကုိယ္တုိင္ ခန္႔တာလား၊ ဖိအားေၾကာင့္ ခန္႔တာလားေတာ့ မသိဘူး။ နက္နဲတယ္။ တကယ္ပဲ တတ္သိနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ မယ့္ သူေတြကုိ ခန္႔တာက ပုိေကာင္း လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ တပ္ကလူကို ခန္႔တာထက္ အရပ္သားထဲက ကၽြမ္းက်င္သူကုိ ခန္႔တာ ပိုသင့္ေတာ္ ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းလာခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တဦးအေနျဖင့္ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္ရန္ မလြယ္ကူဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းကို ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔မယ္ဆုိၿပီး တင္လာေတာ့ ကန္႔ကြက္ဖို႔က ဥပေဒနဲ႔အညီမွ ကန္႔ကြက္ လုိ႔ရမွာေလ။ တပ္က မုိ႔လုိ႔ ဆုိၿပီး သြားကန္႔ကြက္လုိ႔မရဘူး။ သူ ဘာအရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းတာ ရွိလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ဳိးေတြမွာ ၀န္ႀကီး မျဖစ္သင့္ဘူးလဲ အဲဒီလုိမ်ဳိး အခ်က္ အလက္၊ ဥပေဒ အကုိးအကားနဲ႔ တိတိက်က် တင္ျပမွ ကန္႔ကြက္လုိ႔ရမွာ။ က်ေနာ္ မႀကဳိက္လုိ႔၊ တပ္ကမုိ႔လို႔ ဆုိတာနဲ႔ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတက သူရဲ႕ ၀န္ႀကီး အဖြဲ႕ကို သူႀကိဳက္ သလုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တယ္” ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။