Friday, April 5, 2013

စက္ရုပ္ဘဝနဲ႔ ဝစီပိတ္ တပ္မေတာ္သား ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈလိုက္ရတဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အရာရွိတစ္ဦးက သူတုိ႔ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ပြင့္လင္းျမင္သာ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဝစီပိတ္က်င့္ေနၾကရပံုနဲ႔ စက္ရုပ္ဘဝ ေရာက္ေနၾကရပံုေတြကို ရင္ဖြင့္သြားပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ ဥပေဒအရ ၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိ အမည္စာရင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ (တပ္ခ်ဳပ္) က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ တက္ေရာက္ခြင့္ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ တပ္ရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း တပ္သစ္ ဖဲြ႔စည္းမည္ ဆုိပါက တပ္ေဟာင္းက ဆုိးသြမ္းသူ၊ သံုးမရသူ၊ ဂဏန္းသြား ကန္႔လန္႔တုိက္သူမ်ား၊ မလုပ္မရႈပ္ မျပဳတ္တဲ့ ရာထူးမတက္သူမ်ားကို တြန္းပိုးေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီ အစဥ္အလာအတိုင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရမဲ့ အရာရွိစာရင္းကို လက္ေအာက္တပ္မ်ားက တပ္ခ်ဳပ္ထံ အဆုိပါ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ ဝိေသသထူးမ်ားနဲ႔ ျပည့္စံုသူမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ကာ တင္ျပေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားက လႊတ္ေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ အရာရွိမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကတဲ့ အဆုိပါ အရာရွိမ်ားဟာ စစ္တပ္ထဲမွာလို ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္း မရွိၾကေတာ့ဘဲ တက္ၾကြစြာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ခံရလို႔ သူတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္ေသးမွာ စိုးရိမ္ျပီး အားထည့္လုပ္ကိုင္လာတယ္လို႔ သံုးသပ္ရပါတယ္။  ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြး မဲေပးခဲ့ၾကရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကပင္ အံ့ၾသကုန္ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားန႔ဲ ရင္းႏွီးလာၾကၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾက၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကကာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကလို႔ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္လာၾကပါတယ္။  ဒါကို တပ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ စိတ္ပူပန္ဟန္ တူလာၿပီး သူတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အရာရွိႀကီးမ်ားနဲ႔ လဲလွယ္လိုက္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စတင္ ေရာက္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိုး (DSA - 16) တုိ႔ အဖဲြ႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ထားသင့္/ မသင့္ သေဘာထား ကြဲလဲြခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ႏုိင္ငံတကာ ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ဇယားကားခ်ပ္မ်ားနဲ႔ စနစ္တက် ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုမႀကိဳက္တဲ့ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တခ်ိဳ႕က တပ္ခ်ဳပ္ထံ တုိင္ၾကားဟန္တူၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တင္လာတဲ့ အဆိုမ်ားနဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ ေတာ္ရံုတန္ရံု မျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တပ္ခ်ဳပ္က သတိေပးခဲ့တယ္လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆုိပါတယ္။

တပ္မေတာ္သား ကို္ယ္စားလွယ္ အရာရွိတစ္ဦးဟာ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ထံ ရီရီေမာေမာ ေျပာလိုက္တာကေတာ့ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က လြႊတ္ေတာ္အတြင္း သြားလာျပဳမူ ေျပာဆုိေနထုိင္တာ သတိနဲ႔ေနရတာဗ်။ ေတာ္ၾကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အၿပံဳးနဲ႔ႏႈတ္ဆက္မိလို႔ CCTV ကင္မရာက ျဖစ္ေစ၊ လိုင္းေပ်ာက္ အသံဖမ္းစက္က ေတြ႔သြားလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ၾကားသြားလုိ႔ ရွိရင္ေတာ့ ေနာက္ေန႔က် ေျပာင္းရင္ေျပာင္း၊ မေျပာင္းရင္ ထုေထာင္းခံရတာမ်ိဳး ရွိႏိုင္တယ္ဗ် လို႔ ဆိုသြားပါတယ္။  အဲဒီလိုအေျခအေန ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲသြားတာဟာ တပ္မေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တကူးတက ေစလႊတ္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ တပ္ခ်ဳပ္ထံ ေတာင္းခံရံုသာရွိပါတယ္။ ဖင္ေညာင္းခံကာ အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး အရာရွိမ်ားက သူမ်ားေတြ ေျပာဆိုတာကိုသာ နားေထာင္ရံုသက္သက္ဆိုပါက သဘာ၀မက်တဲ့အျပင္ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ အျမင္ၾကည္လင္မႈ ရရွိဦးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ရန္ရွိရာ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။