Monday, April 29, 2013

ျမန္မာ့စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

အင္ဒိုနီးရွား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဘယ္လို အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္သြားသင့္တယ္၊ Hard Power နဲ႔ Soft Power ေတြကို ဘယ္လိုသံုးသင့္တယ္၊ စစ္တပ္ကို ဘယ္လို ဆြဲေဆာင္စည္းရံုး ပညာေပး ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုတာေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိတဲ့ စကားလုံးကို ေျပာေနၾကေပမယ့္လုိ႔ အမ်ားစုက တကယ္တမ္းေတာ့ နားလည္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိတာက လက္စားေခ်ဖုိ႔ လုံး၀ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္အုပ္စုကေန တစ္အုပ္စုကုိ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ယူတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္သူကမွားလဲ ဘယ္သူကမွန္လဲဆိုတာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ေကာက္ခ်က္ခ် ဆြဲယူတာလဲ မရိွဘူး။ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာလဲပဲ ခုနေျပာသလုိ မင္းမွားတယ္။ မင္းမဟုတ္တာေတြ လုပ္တယ္။ မင္းကုိ အေရးယူရမယ္။

မင္းအျပစ္ဒဏ္ခံရမယ္ဆုိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိဆုိေတာ့ ဒီအဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ မတရားလုပ္ခံထားရတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ေထာင့္ကေနၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိမ်ိဳး ဖိႏွိပ္တဲ့သူ၊ အျပစ္ရိွတဲ့သူ၊ တာ၀န္ရိွတဲ့သူကို အေရးယူဖုိ႔ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးနဲ႔ သြားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။

အဓိက ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္သူက မွားလဲ။ ဘယ္သူက မွန္လဲဆုိတာေတြကုိ အျပစ္ရိွသူေတြကုိ အေရးယူဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္ဆုိတာထက္ သမုိင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေမွာင္ေခတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနတဲ့ ကာလမတုိင္မီက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပုံမွန္အေျခအေန ျပန္သြားဖုိ႔လိုတယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳးစားခဲ့တာဘဲ။ အဓိကကေတာ့ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အေျခခံေပၚမွာ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္နဲ႔  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဒါေတြကေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြမျဖစ္ခင္မွာ ငါတုိ႔ရဲ႕ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိျပန္သြားမလဲဆုိတာ စဥ္းစားတဲ့လမ္းေၾကာင္းပါပဲ။


ရင္ၾကားေစ့ေရး စဥ္းစားတဲ့အခါက်ေတာ့ ခုနေျပာသလုိ ႏွစ္ဖက္စလံုး အေပးအယူ လုပ္ရတယ္။ လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလဲဘဲ ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ ဥပမာေတြရိွတယ္။ လက္တင္အေမရိကရဲ႕ ဥပမာေတြရိွတယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာကေတာ့ အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္တဲ့သူက နယ္ဆင္မယ္ဒဲလားျဖစ္တယ္။ သူ႔မွာ ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာရိွတယ္။ သူ႔မွာ စစ္တပ္မရိွေပမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ႏုိင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာေတြရိွတယ္။  သူကုိယ္တုိင္လဲပဲ အဖိႏိွပ္ခံရတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဖိႏွိပ္တဲ့သူ မဟုတ္ဘူး။ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ သူကုိယ္တုိင္ကုိက သင့္ျမတ္ေရးကိစၥကုိ ခြင့္လႊတ္ေရး၊ ေၾကလည္ေရး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပစ္ပုံခ်တာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိ သြားတယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိ ဦးေဆာင္လုပ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ သက္ေရာက္မႈက ႀကီးမားတာေပါ့။  ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အာဏာရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေပါ့။ အာဏာရိွတဲ့သူေတြက ဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ခုနေျပာတဲ့ ခံရတဲ့သူက ဦးစီးၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္တာရိွတယ္။ အာဏာရိွတဲ့သူေတြ ကုိယ္တုိင္ကုိ္က ဒီအေျခအေန ဒီအခ်ိန္အခါကုိက ေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိၿပီ၊ ဆုိလုိတာက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အင္အားခ်ိန္ခြင္ညွာေတြက ေျပာင္းလဲစ ျပဳလာျပီ။ ပထမပုိင္းမွာေတာ့ အာဏာရွိတဲ့သူေတြကဘဲ အထက္စီးက ရေနရာကေန တေျဖးေျဖးနဲ႔ဲ သူတုိ႔အာဏာေတြက ပြန္းပဲ့လာတယ္။ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာေတြ တေျဖးေျဖး သူတုိ႔ဘက္မွာ မရိွေတာ့ဘူး ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ကေနၿပီးေတာ့ ဦးစီးၿပီးေတာ့သြားတဲ့ သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းဆုိတာလည္း ရိွမွာေပါ့။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိတာက soft power/ hard power ေတြနဲ႔ အာဏာရိွတဲ့သူေတြကိုသြားျပီး ဖိေပးလုိ႔ သူတို႔က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္တာလဲ ရိွတာေပါ့။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီးေတာ့မွ အင္အားခ်ိန္ခြင္လ်ွာေတြကို ေျပာင္းလဲသြားၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္သြားတာလဲရိွတယ္။ ဘယ္ကေနစလုိ႔ ဘယ္ဟာက ျဖစ္သြားလဲ ဆုိတာကေတာ့ ေလ့လာမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရမယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကေန စျပီးေတာ့မွ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာေတြကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ soft power/ hard power သုံးၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္း သြားၾကတာလား။ ဒါကေတာ့ ဘာမွ ပုံေသၾကီး အတိအက် မရိွဘူးေပါ့။

ဘာဘဲေျပာေျပာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္တဲ့အခါမွာ အုပ္စုေတြဟာ ကုိယ့္အင္အားစုေတြကုိ ကိုယ္ျပန္ၿပီးေတာ့  ပညာေပးဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုတယ္။ ဆုိလုိတဲ့သေဘာက ကိုယ့္ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ရတာလဲ အမ်ားစုလက္ခံလာေအာင္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးၾကဖို႔လိုတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာလည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဒီဟာေတာ့ ငါတုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ေကာင္းတယ္။ ငါတုိ႔လက္မခံလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ဒီထက္ ပုိဆုိးမယ္ ဆုိတဲ့ဟာကို သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းလဲ ျပန္ျပီးေတာ့ ပညာျပန္ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ အဲလုိမွ မဟုတ္ဘူးဆုိလုိ႔ရိွရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။


ဒါေပမယ့္ ဒီမွာ ေမးခြန္းရိွတာက စစ္တပ္ကုိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္း လက္ခံၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရး အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ကုိ မပိတ္ဆို႔ မတားဆီးေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ၾကမွာလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ေျပာလုိ႔ရႏိုင္တာကေတာ့ စစ္တပ္ေတြကုိ ဒီကေန႔ကမၻာႀကီး ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနလဲ။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွာ ဘာျဖစ္ေနသလဲ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ  ျဖစ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ဒါေတြကုိ ပုိၿပီးေတာ့ ယဥ္ပါးလာေအာင္ သူတုိ႔ေလ့လာႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးၿပီးေတာ့ ေလ့လာခ်င္စိတ္ ရွိလာႏုိင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္တာဟာ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုျပီး ေရြးခ်ယ္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ ပုိေကာင္းတာေပါ့။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အားသုုံးၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ဖယ္ရွားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေန ေရြးမလား။ သုိ႔မဟုတ္ အားသံုးျပီးေတာ့ ဖယ္ရွားတဲ့လမ္းေၾကာင္း မျဖစ္ခင္မွာ ညင္သာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ သြားမွာလား ဆုိတာကုိ ဒါကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ ယုံၾကည္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ဒီအတုိင္းဘဲ သြားၾကရမယ္။ ဒါကေတာ့ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္နဲ႔ အေျပာင္းအလဲကိုသြားတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

လာမဲ့ၾကာသပေတးေန႔ အပိုင္း (၄) မွာ အင္ဒိုနီးရွား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ပါရွိလာေအာင္ စစ္တပ္အတြင္း ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္မႈစက္ဝုိင္း ခ်ဲ႕ထြင္ျမင့္မားလာေစေရးနဲ႔ မေက်နပ္သူေတြအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားလာေအာင္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈေရခိ်န္ ျမင့္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးအပိုင္းေတြကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။