Friday, April 26, 2013

ျမန္မာ့စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

အင္ဒိုနီးရွား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းသြားပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကို အရင္ ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ဆူကာႏုိကေနျပီးေတာ့  ဆူဟာတုိဆီကုိ အာဏာအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ဆူဟာတိုကေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ functions မ်ား အေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္ ေျပာင္းလဲတာဟာ အေျခအေန မတူဘူး။


၁၉၆၇ မွာက်ေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားတပ္က သမၼတဆူကာႏို လြတ္လပ္ေရးလုပ္ေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေပါ့၊ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အင္အားစုတစ္ခု ရွိေသးတယ္ဆိုတာကို ဒီဆန္႔က်င္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုက သိထားတယ္။ အဲလုိ ရိွေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆူကာႏုိ မျပဳတ္ခင္ကတည္းက တပ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြက အေမရိကန္ကေနၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ေတြကုိ ေလ့လာထားတဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြက ရိွေနတယ္။ အဲဒီလုိ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျဖစ္လာတာက ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဆူကာႏုိက ႏုိင္ငံေရးကုိဘဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈေတြ ဒါေတြကိုဘဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ စီးပြားေရးေတြကို လုံး၀ လစ္လ်ဴရႈထားတယ္။ စီးပြားေရးအရ ယိုယြင္းလာတဲ့အခါ တပ္ထဲမွာ ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ စီးပြားေရး အင္အားစုေတြက အင္ဒုိနီးရွားရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ဘယ္လုိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ စီမံခ်က္ေတြကို စတင္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဆူကာႏုိိျပဳတ္သြားလုိ႔ ဆူဟာတုိက ၀င္ယူလုိက္တဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အစုိးရဖြဲ႔ဖုိ႔က သူတုိ႔ဘာပဲေျပာေျပာ ပါလီမန္ဖြဲ႔ဖို႔ ဘာတုိ႔ အကုန္လုံး ဒါေတြက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲလုိမ်ိဳးပဲ စီးပြားေရးအရ ဘယ္လုိ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ ဒါေတြဟာလည္း အဆင္သင့္ ရိွေနတယ္။ ဆုိေတာ့ ဆုိလုိတာက အားလုံးက အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈက ေခ်ာေခ်ာမြတ္မြတ္နဲ႔ အကုန္လံုး ျပင္ဆင္ၿပီးမွ လုပ္တဲ့ဟာ။ ေသခ်ာျပင္ၿပီးမွ လုပ္ခဲ့တာ။


၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာက်ေတာ့ ဆူဟာတုိက အင္ဒုိနီးရွား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရွိတဲ့ အင္အားစုအားလံုးရဲ႕ ဘုံရန္သူ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ သူ႔ကုိ ဘယ္သူမွ မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ဆူဟာတို ေနရာကုိ ဘယ္သူ ဆက္ခံမလဲဆုိရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပင္ဆင္ထားတာ မရိွဘူး။ အားလုံးသူ႔ကုိ မႀကိဳက္ၾကတာခ်ည္းဘဲ ရိွတယ္။ သူျပဳတ္သြားရင္ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္မႈကို ၀င္ယူမလဲဆုိတဲ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳး မရိွခဲ့ဘူး။ အဲလုိ အသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္မႈ မရိွတဲ့အခါမွာ အကုန္လုံးက  တၿပိဳင္နက္ လုပ္ၾကရတယ္။ ဥပမာ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိလည္း အဲက်မွ ထလုပ္ၾကတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေရးဆြဲတာလည္းပဲ အဲက်မွ ထလုပ္ၾကတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာရိွတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးကုိ ဒီမုိကေရစီ အေဆာက္ဦးအတြက္ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း အဲက်မွ စလုပ္ရတယ္။ စစ္တပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိလည္း အဲက်မွ စၿပီးေတာ့ လုပ္ရတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ဖုိ႔ စြမ္းအားျမွင့္တဲ့ ေရခ်ိန္ျမွင့္တင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အဲဒီက်မွ လုပ္ၾကတယ္။ ဆုိလုိတဲ့သေဘာက ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ျပင္ဆင္မႈ မရိွဘဲနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ ျဗဳန္းစားၾကီး ရုန္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ကြာျခားခ်က္ေလးကုိ ေတြ႔ရတယ္။

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား အဖြဲ႔သားမ်ားက ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ စစ္တပ္နဲ႔ျပည္သူက ဟန္ခ်က္ညီဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုက တကယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တာျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ဟန္ခ်က္ညီဖုိ႔ ဆုိတဲ့အခါမွာ တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ျပည္သူကအရင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူက အုံၾကြလာၿပီးမွ စစ္တပ္က ရပ္တာမ်ိဳးရိွတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္က သီးျခား ေတာင္းဆိုမႈ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီးမွ ျပည္သူက တျပိဳင္ထဲ လုိက္ၿပီးေတာ့ ရပ္တာမ်ိဳးရိွတယ္။ အဲဒီအေျခအေန ႏွစ္ခုအျပင္ အျခားအေျခအေန ျဖစ္စဥ္ေတြရွိရင္ လမ္းညႊန္ေပးပါဦးခင္ဗ်ား။


အင္ဒိုနီးရွား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ေျပာၾကားရာမွာ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံက အေျခအေန မတူဘူးေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးေရာဂါ အကုန္လုံးကုႏုိင္တဲ့ ေဆးမရိွဘူး။ ေဖၚျမဴလာ မရိွဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ေယဘူယ်ေဆာင္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ ဆြဲလုိ႔ရပါတယ္။ ေယဘူယ်ဆန္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြမွာ နံပါတ္ - (၁)  ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အတုိက္အခံအင္အားစုရဲ႕ အားေကာင္းဖုိ႔ အဲဒါ အေရးႀကီးတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔က ဘာလို႔အေရးၾကီးလဲဆိုရင္ အာဏာရွင္ေတြ ျပဳတ္က်တာ၊ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတာေတြဟာ အျပင္က လုပ္လုိ႔မရဘူး။ အျပင္ကေနက ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရိွတယ္။ အျပင္ဆုိတာက ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြကဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပေရာက္ အင္အားစုတုိ႔လုိျဖစ္ျဖစ္ ဒါက အစုိးရတစ္ရပ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ တိုက္ရိုက္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဘူး။ အေရွ႕တီေမာကိစၥမွာ ဆုိလုိ႔ရိွရင္ ဟုိေဆးရားမို႔စ္က  ႏိုင္ငံတကာမွာ အမ်ားႀကီး လုပ္ၿပီးေတာ့  ႏုိင္ငံျခားရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈေတြရေအာင္ လုပ္လုိက္ႏုိင္တယ္ ဆုိေပမယ့္လုိ႔ အေရွ႕တီေမာ အေျပာင္းအလဲမွာ အဓိကက ဇာနားနားဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အတြင္းကေန ဖိအားကုိ ရေအာင္လုပ္သြားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာဘက္က အျပင္ဘက္ဖိအား အေနနဲ႔ကေတာ့ အေထာက္အပံ့ သေဘာမ်ိဳး ရိွပါတယ္။

အတြင္းက ဖိအားဆုိတာမွာ Hard Power နဲ႔ Soft Power ဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရိွတယ္။ Hard Power ဆုိတာကေတာ့  တကယ့္ကုိ ဖိအားကုိ ျပန္ေပးႏုိင္တဲ့  အင္အားစုေတြေပါ့။ အဲဒါက တပ္မေတာ္ပါ၀င္တဲ့ အင္အားစု၊ ေနာက္တစ္ခုက ဆန္႔က်င္ဘက္ သူပုန္အင္အားစုေတြေပါ့၊ ေနာက္တစ္ခုက အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုိးရေတြအေပၚ ဖိအားေပးနုိင္တဲ့ စြမ္းအားေတြေပါ့။ hard power သုံးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ႀကိဳၿပီးေတာ့ မွန္းထားရမွာက ထိခုိက္ အက်အဆုံးေတြရိွတယ္။ တပ္တြင္းက ပုန္ကန္ျပီးဘဲလုပ္လုပ္၊ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနဲ႔ တုိက္တုိက္ အက်အဆုံး ရိွကိုရိွမယ္၊ အက်အဆုံးအတြက္ ခံႏုိင္ရည္ရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈလုပ္တဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ အက်အဆုံး ရိွမွာဘဲ၊ ပစ္မွာဘဲ။ ပစ္တဲ့အခါမွာ အက်အဆုံး ဘယ္ေလာက္ခံႏုိင္မႈနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ေတာင့္ခံႏုိင္မလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ hard power ရဲ႕ ဖိအားေပးမႈ ခံႏုိင္ရည္ အေျခအေန ရိွတာေပါ့။

Soft Power ဆုိတာကေတာ့ အာဏာရွင္ရဲ႕အ၀န္းအ၀ိုင္း အနီးအနားရိွတဲ့ သူ႔ကုိေထာက္ခံတဲ့ သူေတြကုိ တေျဖးေျဖး ၾကားေန၊ ၾကားေနကေန ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းနာေတြေပါ့။ ဆုိလုိတာက သူတုိ႔ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြ ရုပ္သိမ္းေစရမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ စီနီယာအရာရိွ ထြက္သြားေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိ က်ားကန္ေပးေနတဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ေထာက္ခံမႈ ရုပ္သိမ္းေအာင္ လုပ္ရမယ္။ Soft Power လုပ္တာကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ေရရွည္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ Hard Power လုပ္တဲ့ဟာက်ေတာ့ ျမန္တယ္။ အေျပာင္းအလဲကုိ ဖိအားသုံးၿပီးေတာ့ တြန္းေပးတယ္။ ျမန္တယ္။ ျမန္ေသာ္လည္းပဲ ခုနေျပာတဲ့ အက်အဆုံး ျဖစ္မွာေတြကို ခံႏုိင္ရည္ရိွေအာင္ေတာ့ ျပင္ဆင္မႈ ရိွဖုိ႔လုိတာေပါ့။ ႏွစ္ခုလံုးသံုးျပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္လို႔ သူ႔အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

အပိုင္း (၃) မွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဘယ္လိုအေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္သြားသင့္တယ္၊ Hard Power နဲ႔ Soft Power ေတြကို ဘယ္လိုသံုးသင့္တယ္၊ စစ္တပ္ကို ဘယ္လို ဆြဲေဆာင္စည္းရံုး ပညာေပး ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို လာမယ့္တနလၤာေန႔ ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးသြားပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။