Monday, April 22, 2013

ျမန္မာ့စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ယူဒိုယိုႏုိ

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ဟာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္းမ်ားအား တင္ျပေပးေနပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ မေရာက္ခင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေခတ္ကာလကတည္းက တပ္မေတာ္အား ျပည္သူ႔ဘက္ ရပ္တည္လာသည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဦးထိပ္ထားၿပီး Professional Army ျဖစ္လာေစေရးကို ေနာက္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္အထိ ထားရွိကာ တိုက္တြန္း စည္းရံုးေနတဲ့ မီဒီယာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလိုသည့့္ ဆႏၵမ်ားကို တင္ျပေပးရင္း ျပည္သူလူထုက သိျမင္ခံစားလာကာ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ခြဲျခား သိျမင္လာေစေရး ဦးတည္ထားပါတယ္။ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားဟာ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ျမန္မာ့အေရးကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အရာရွိတစ္ဦးက ေဆြးေႏြးရာမွာ -Asean Summit မွာ ေတြ႔ရတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ယူဒုိယုိႏုိ

“အကုိႀကီး... ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္ကို သြားေနတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာကေတာ့ ျမန္မာေတြဟာ ဒီအတိုင္း ဒီမုိကေရစီ ေပးလုိက္ရင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျဖစ္သြားျပီး ဖရုိဖရဲနဲ႔ ေနာက္ဆံုး တုိင္းျပည္ျပိဳကြဲသြားမဲ့အေရး ျမင္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာလား သိခ်င္ပါတယ္” လုိ႔ ေမးပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အယ္ဒီတာက ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ -

“စည္းကမ္းဆုိတာ ဒီမုိကေရစီမွာ ပါၿပီးသားပါ။ ဒီမုိကေရစီမွာ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ ရွိၿပီးသားပါ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ထီထြင္ခ်က္ဘဲ၊ ဒီမုိကေရစီ အမ်ိဳးအစားေတြေတာ့ ခြဲထားတာ ရွိပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း အေနနဲ႔ သမၼတ ပါဝါေပးတဲ့ ဒီမိုကေရစီ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပါဝါေပးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ၊ ဗဟုိ ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမ်ားတာ၊ ေလ်ာ့နည္းတာ၊ အေလးေပ့ါ မူတည္ၿပီး ထပ္ကြဲသြားတယ္။ သမၼတ/ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လို႔မရေအာင္ အာဏာရွင္ ျဖစ္မသြားေအာင္ ပါလီမန္၊ လႊတ္ေတာ္က ပါဝါ ထိန္းခ်ဳပ္တာဟာ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ သမၼတကို ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္ထားတဲ့ ပါလီမန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ျဖဳတ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားတယ္။ သူတို႔ စုိးရိမ္ပူပန္တာက ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားမွာ စစ္တပ္က ျပန္ၿပီး အာဏာသိမ္းရမွာကို မလုပ္ခ်င္တဲ့အတြက္ တပ္ကို အၿမဲတမ္း အရပ္သားႏွင့္ ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ အမ်ိဳးအစားမ်ိဳး လုပ္သြားတာပါ” လို႔ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ အရာရွိက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရာမွာ -

“အကိုႀကီး... ဒါဆုိ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းကာစ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္ လုပ္ၿပီး တက္လာတဲ့ သမၼတအသစ္ အဗၺဒူရာမန္ဝါဟစ္ ပူပူေႏြးေႏြးက (၂) ႏွစ္သာခံၿပီး ပါလီမန္ရဲ႕ အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုနဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေနာက္ၿပီး စစ္တပ္က ပါလီမန္မွာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ႏွင့္ ဝင္ထုိင္ေသးတယ္ ေျပာတယ္၊ ဟုတ္လား” လုိ႔ ေမးပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အယ္ဒီတာက ျပန္လည္ ရွင္းျပရာမွာ -


အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔အတူ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘာမား

“ဟုတ္တယ္ဗ်။  အင္ဒိုနီးရွား စစ္တပ္က ယူနီေဖာင္းဝတ္ေတြနဲ႔ ပါလီမန္မွာ ထုိင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခုမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့လာကာ ေနာက္ဆံုး စစ္တန္းလ်ားေတာင္ ျပန္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစတင္တာနဲ႔ အေရွ႕တီေမာက ခြဲထြက္သြားတာ ၾကံဳခဲ့ရတယ္။ ဒါေတာင္ အာေခ်းျပည္နယ္က ႏုိင္ငံ ခြဲထြက္ေတာ့မလို ထပ္ျဖစ္လို႔ အခ်ိန္္မွီ ထိန္းထားလိုက္ရတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးရမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ အတုယူသင့္တယ္။ ျမန္မာအစုိးရက အမ်ိဳးသားညီလာခံ မက်င္းပမွီ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း စတင္ ေရးဆြဲမည္ ႀကံတုန္းက အင္ဒုိနီးရွား ပံုစံမ်ိဳးကို လူႀကီးေတြက ႀကိဳက္တယ္ ေျပာတယ္။ ၂၅ % ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ဦးေဆာင္မႈ က႑ကေတာ့ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲမွာကို စိတ္ပူသလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တဲ့ သေဘာေပ့ါဗ်ာ။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအရာရွိက ဆက္လက္ အႀကံျပဳ တင္ျပရာမွာ -

“အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္ ဝတ္စား ဆင္ယင္တာကအစ နီးစပ္သလို လြတ္လပ္ေရး ရယူပံုကလည္း နယ္ခ်ဲ႕ကို ေတာ္လွန္ၿပီး ရတာခ်င္း ဆင္တူျဖစ္တယ္။ အတုယူသင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္း ညီအကိုေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား စစ္တပ္က ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခြင့္ရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာဘဲဗ်ာ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အယ္ဒီတာက ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရာမွာ -

“အကိုလည္း ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အယ္ဒီတာ အဖဲြ႔ဝင္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လို႔ရမဲ့ ကြန္ယက္ကို စံုစမ္းေပးပါမယ္။ ညီေလးလည္း အျခားေဆာင္းပါးရွင္ အရာရွိမ်ားရဲ႕ သေဘာထားကိုေတာင္းၿပီး ျပန္ၾကားေပးပါဦး။ ဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပရင္ အေၾကာင္းျပန္မယ္ေနာ္”

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အယ္ဒီတာအေနနဲ႔ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ အမ်ားဆႏၵအရ အင္ဒိုနီးရွား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးမဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရဲ႕ အကူအညီကို ကံအားေလ်ာ္စြာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ေလ့လာသူမ်ား ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ႏွင့္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား အဖဲြ႔ဝင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ (ၿငိမ္း) မ်ားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား ယူသြားတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

“မဂၤလာပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ဗ်ား... ယခုလို အခ်ိန္ေပး ေဆြးေႏြးခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အား ညီအကိုလို မိသားစုလုိ သေဘာား ဆက္ဆံေပးေစလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံနဲ႔ ေရေျမသဘာဝ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားရမႈနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရယူပံုအဆံုး နီးစပ္တူညီတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိေတြက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ႏုိင္ငံ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑၊ ႏိုင္ငံေရးမွ တေျဖးေျဖး ဆုတ္ခြာလာပံု၊ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းေတြကို စိတ္၀င္စားလို႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စတင္ ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈ အသြင္သ႑ာန္ကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ၿပီး အႀကံဥာဏ္ ေကာင္းရွိခဲ့ရင္ လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ား”

အင္ဒိုနီးရွား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခ်က္ အပိုင္း (၂) ကို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။