Wednesday, September 18, 2013

ဦးေရႊမန္း ေျပာဆိုခ်က္ အစုိးရသတင္းစာ ေ၀ဖန္

(ဧရာ၀တီ)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာသုံးရပ္ေပါင္းမွ အစုိးရဟု ေခၚဆုိႏုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သည္လည္း အစုိးရပင္ ျဖစ္သည္ ဆုိေသာ ေျပာဆုိခ်က္ အေပၚ အစုိးရ သတင္းစာမ်ားက တုံ႔ျပန္ ေ၀ဖန္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 
ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အစုိးရတရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား တြင္ မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ ေလ့ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေဆာက္အအုံတြင္ က်င္းပေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္လည္း ယင္းေျပာဆုိခ်က္ကုိ အေလးေပး ထပ္မံေျပာဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေျပာဆုိမႈထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေမာ္ကြန္း ဆုိေသာ အမည္ျဖင့္ “ႏုိင္ငံသားမ်ား သိသင့္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အစုိးရ ဆုိသည္မွာ” 

ဆုိေသာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးသားထားၿပီး ယင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ အစုိးရ မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား ကုိးကားၿပီး ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ ထားရာ ယင္း ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဦးေရႊမန္း အစဥ္တစုိက္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ တုံ႕ျပန္ လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိၾကသည္။

“ဦးေရႊမန္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာလာတဲ့ အစုိးရဆုိတာ လႊတ္ေတာ္လည္း ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ျပန္ၿပီး ေ၀ဖန္ တာေပါ့။ ဦးေရႊမန္းလို႔ နာမည္ မတပ္ထားေပမယ့္ ေဆာင္းပါးမွာပါတဲ့ ေရးသားမႈေတြက ဦးေရႊမန္းကုိ ရည္ရြယ္ေရးထားတာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦး အေနနဲ႔ေရာ၊ ေဆာင္းပါးဖတ္မိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြအေနနဲ႔ သိၾကပါတယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္က ေ၀ဖန္တယ္ ဆုိေပမယ့္ ဒီသတင္းစာက အစုိးရ လက္ေအာက္မွာရွိေနတဲ့ သတင္းစာပဲေလ။ ဒီေဆာင္းပါး ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဦးေရႊမန္း ေျပာဆိုေနတာ ေတြက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာပဲ” ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ လည္းျဖစ္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ လည္းျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္၀င္းကမူ ဦးေရႊမန္း၏ အာဏာသုံးရပ္ေပါင္းမွ အစုိးရျဖစ္သည္ ဆုိေသာ ေျပာဆိုခ်က္မွာ အာဏာ သုံးရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကုိ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ ေဆာင္းပါးသည္ ေကာက္ခ်က္ အယူအဆလြဲမွားေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရး အာဏာရွိတယ္။ အစုိးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ရွိတယ္။ တရားစီရင္ေရး သည္ ဥပေဒ ေတြနဲ႔အညီ တရားစီရင္ရမယ့္ အာဏာရွိတယ္။ အာဏာသုံးရပ္ကုိ ခြဲျခားထားတာ။ Check and Balance လုပ္ထားရတာ။ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိွရတာပဲ။ ဒီ ၃ ခုေပါင္းမွ အစုိးရ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာတာမွန္တယ္။ အာဏာကုိ မွ်တစြာ ခြဲေ၀သုံးစြဲထားတာ။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ထိန္းေက်ာင္းရတာပဲ။ ေဆာင္းပါးရွင္က အယူအဆမွားေနပါတယ္” ဟု ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဆုိသည္။

ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေဆာင္းပါး ေရးသားရျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၅ ပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ အပ္ႏွင္း ခံရသည့္ အဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္သာ အစုိးရ ျဖစ္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ သိရွိေစရန္ ေ၀မွ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူထု လူတန္းစား အလႊာစုံ ၈ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲၿပီး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵ ခံယူပြဲ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကုိ သိ၍လည္းေကာင္း၊ မသိ၍ လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ အေၾကာင္း ေၾကာင့္မွ် မခ်ဳိးေဖာက္ အပ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီေရးမွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားသည္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္မွ် ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရန္ မဆိုထားႏွင့္၊ စဥ္းစားရန္ ပင္ မသင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကုိ မသိဘဲ မိမိ ထင္သလို ေျပာဆုိ ေရးသား ေနမႈေၾကာင့္ အသိအျမင္ လြဲမွားၿပီး အလုပ္မွားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေရးသားထားသည္။

လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ ျပင္ဆင္လာခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ စိတ္ႏွင့္မွ် မပစ္မွားႏွင့္ ေျပာဆုိေနေသာ ေဆာင္းပါးကုိ အစုိးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပလာျခင္းသည္ အစုိးရတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ဆႏၵမရွိသေလာ ဆုိေသာ ေမးခြန္းကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆုိသည္။

“အခုအခ်ိန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတြက္ အေသခံသြားမယ္ဆုိတဲ့ သူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရး သမား ဆိုတာ ေ၀ဖန္မႈအေပၚမွာ အေရထူရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အခုလိုအခ်ိန္က အင္မတန္မွကို အေရးႀကီးလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ေရးေရး ေျပာေျပာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကိုယ့္အလုပ္ကုိယ္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆုိသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီမွ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ႏုိင္ငံသား မ်ား အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆုိခြင့္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးပါက မွန္ကန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္ လာမည္ မဟုတ္ဟု ဆုိသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ လည္းေကာင္း တည္ဆဲဥပေဒကုိလည္းေကာင္း မိမိအျမင္နဲ႔ ေ၀ဖန္တာ အက်ဳိးအေၾကာင္းျပ ေထာက္ျပတာက ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လုိက္နာရမွာက ႏုိင္ငံသားတုိင္းက လုိက္နာရမယ္။ မလုိက္နာရင္ေတာ့ ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ အေရးယူတာခံရမွာပဲ။ ေ၀ဖန္တာ၊ ေထာက္ျပတာ၊ မိမိအျမင္ကုိ ေထာက္ျပတာကို ပိတ္ဆုိ႔ တားဆီးရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မွန္ကန္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေတြ ရွိလာမွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးရဲထြန္းက ဆုိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးမျပဳလွ်င္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ တရပ္သည္ ထာ၀ရ ခုိင္မာ မွန္ကန္ အားေကာင္းေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဆုိသည္။

“လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ အဆုိတင္သြင္းၿပီးၿပီ။ ေကာ္မတီလည္းဖြဲ႕ၿပီးၿပီ။ ဥပေဒနဲ႔ အညီ လုပ္ရမယ္ဆုိတာ ပါလို႔ ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္ရမွာေပါ့။ ဥပေဒ တခုဆုိတာ အားနည္းတာရွိတယ္၊ အားသာခ်က္ရွိတယ္။ ေခတ္နဲ႔ ေလွ်ာ္ညီတာ၊ ေခတ္နဲ႔မေလွ်ာ္ညီတာ ရွိမယ္။ 
ဒါဥပေဒရဲ႕သဘာ၀ပဲ။ အၿမဲတမ္း ခိုင္မာ မွန္ကန္ ေနတယ္၊ 
အားသာ ေနမယ္ ေျပာမရဘူး။ ျပင္သင့္တာ ျပင္ရမယ္။ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးကို မျဖစ္ထြန္းဘူးဆုိရင္ ျပင္ရမွာပဲ။ ျပည္သူအတြက္ ျဖစ္ထြန္းမယ့္ ဥပေဒဆုိရင္ ကုိလိုနီေခတ္ ဥပေဒေတြေတာင္မွ သုံးေနတာပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လည္း ဥပေဒနဲ႔ အညီ လုပ္ရမွာပဲ” ဟု ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မတုိင္မီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။