Wednesday, September 11, 2013

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ဒီခ်ဳပ္

(Irrawaddy)

လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး မွာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ ပိုမို ညီညြတ္ဖို႔လိုတာ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနဆဲ မတရားမႈေတြ အေပၚ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း အျပင္ ပိုမို က်ယ္ေလာင္တဲ့ အသံထြက္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ ညီညြတ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း ေျပာရင္ မတူကြဲျပားတဲ့ အေတြးအျမင္၊ အသံေတြ ရိွျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ပဲလို႔ လူအမ်ား ဆိုခ်င္ၾကတယ္။ ဒီေနရာမ်ိဳးမွာက် ဒီမိုကေရစီ သိပ္ဆန္ခ်င္ၾကတယ္။


ဗမာ့ ႏိုင္ငံေရး မွာ အကြဲအျပဲ ဇာတ္လမ္းက ဓေလ့လို ျဖစ္ေနတယ္။ ႏို္င္ငံေရးသမားေတြ အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာ တက္ခဲ့လို႔ တိုင္းျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေခါင္းထဖို႔ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းသင္ခန္းစာ ရွိခဲ့တယ္။ မတူညီတဲ့ ဘက္ေပါင္းစံု အျမင္၊ အသံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဗဟုဝါဒ သေဘာကို ျခြင္းခ်က္ မရွိ လက္ခံ ေက်နပ္ သေဘာက် ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္အားႀကီးမားတဲ့ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္သည္သာ အမိအဖလို႕ ယုံထားသူေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရာမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုလို႔ ခံယူသူခ်င္း၊ ေရွးယခင္ ကတည္းကလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္တြဲ တိုက္ခဲ့ဖူးသူေတြ အခ်င္းခ်င္း ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ နားလည္ မႈ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္) ကိုပဲ ဦးတည္ဆိုရပါမယ္။ ဒီခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ စည္းရံုးေရး ခရီးေတြ ဆင္းၾကတယ္၊ လူထု နဲ႔ ထိေတြ႕တယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ 
လူထု အမ်ားလည္း သည္းသည္းလႈပ္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္းရံုးေရးခရီးဟာ တကယ္ ေအာင္ျမင္ရဲ႕လားဆိုတာ သံုးသပ္ရပါမယ္။ တကယ္ စည္းရံုးရမယ့္ သူ၊ ေဆြးေႏြးရမယ့္ သူေတြနဲ႔ တကယ္ ေဆြးေႏြး စည္းရံုး ႏိုင္ပါရဲ႕လား။ တျခား ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းႏိုင္္ဖို႔ ကိစၥ ခဏ ထားလိုက္ပါဦး။ မိမိပါတီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေအာက္ေျခက အသံေတြ၊ မတူညီတဲ့ အျမင္ေတြကိုေတာင္ အမွန္တကယ္ နားေထာင္ျခင္း၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ အျမင္မတူသူမ်ားကို အျပဳသေဘာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ပါရဲ႕လား။

ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာသူမ်ား ေထာက္ျပေလ့ရွိတာက အစဥ္အဆက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားတာကိုပါပဲ။ ဒါကို အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီလဲ။ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးကို အလုပ္တာဝန္ေတြ ခြဲထားေပးတယ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားတယ္ လို႔ ဆိုရင္ေတာင္မွ ဒီ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယိမ္းမကဘဲ ကိုယ္ပိုင္ အသံ ဘယ္ေလာက္ စူးရွေနပါသလဲ။ အိုႀကီးအိုမ ဝါရင့္ ဆရာဦးဝင္းတင္ တေယာက္သာ ကိုယ္ပိုင္ အာေဘာ္ နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ကို (မိမိ ပါတီ ကို) မၾကာခဏ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြ႕ရတယ္။ က်န္တာ အမ်ားစု က တဆင္တည္း၊ တေရာင္တည္း ယိမ္းတိုက္ေနသလိုပါပဲ။

အျခား တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ႔လည္း ဒီခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ အထိ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ႏိုင္ပါၿပီလဲ။ ဒီခ်ဳပ္ဟာ အတိုက္အခံဘက္မွာ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုဘက္မွာ အင္အားရွိသူအျဖစ္ အျခား ပါတီငယ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ၊ ညွိႏိႈင္းမႈ၊ မဟာမိတ္ျပဳမႈ ကို ဦးေဆာင္ လုပ္ရ၊ ေဆာ္ၾသႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု လႊတ္ေတာ္ အေနအထား ကိုၾကည့္ရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး နဲ႔ အျခား စစ္တပ္ ကိုယ္စားျပဳ Proxy က တအုပ္စု၊ ဒီခ်ဳပ္က တအုပ္စု နဲ႔ အျခား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီငယ္ေတြက တအုပ္စု လို သီးသန္႔စီ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးက တဘက္ နဲ႔၊ စစ္တပ္နဲ႔ မလုပ္ခင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ေခါင္းစဥ္ေအာက္က အစုအဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း လုပ္ဖို႔ လိုေနတယ္။ ဒါမွသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အင္အားရွိၿပီး ယခုထက္ပိုမို အလုပ္ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္တယ္။

တိုင္းရင္းသားအေရး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး မစခင္က ဒီခ်ဳပ္ရဲ့ ကတိကဝတ္ျဖစ္တဲ့ ဒုတိယ ပင္လံုလို တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ိဳး လုပ္ဖို႔ အခု အခ်ိန္ထိ ဘာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနရသလဲ။ တဘက္နဲ႔ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာင္ေနခ်ိန္မလို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးက အခုအခ်ိန္မွာ လက္သင့္ခံလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးလို႔ ရသင့္သေလာက္ ရကာ အခု လႊတ္ေတာ္ႏို္င္ငံေရးေတာင္ စေလွ်ာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အျခားတဘက္ အေနနဲ႔ မိမိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုခ်င္း၊ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ေခတ္တေလွ်ာက္ တသက္လံုး ဝိုင္းဝန္းလက္တြဲလာခဲ့တဲ့ အစုအဖြဲ႕ခ်င္း၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက ျပႆနာနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ နားလည္မႈ တည္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာ အလံုးစံု ေျဖရွင္းႏို္င္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပ ေျခလွမ္း ဒုတိယ ပင္လံု ကိစၥ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးတာ လက္ခံနားလည္ေပးဖို႔ မလြယ္လွပါ။

ဒီလိုမ်ိဳး ႏို္င္ငံေရးအရ အေရးပါတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး၊ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ိဳး မလုပ္ဘဲနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အားလံုးပါ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ ဘယ္လို ညီညြတ္ႏိုင္မလဲ။ တဘက္ကို ဘယ္လိုကို ယွဥ္ႏိုင္မလဲ။
အခု လူအမ်ားက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ား သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုပြဲ၊ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သမၼတ ေနရာခ်ိန္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ သမၼတ အုပ္စု အာဏာလြန္ဆြဲပြဲကို အာရုံ စိုက္ၾကတယ္။ သူတို႔ အကြဲအျပားကို စိတ္ဝင္တစား ရွိၾကတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားဟာ အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတြက္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြ၊ “ပြတ္တိုက္မႈေတြ” ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေတာ့ ညီညြတ္ေနဆဲပါ။ ဦးပိုင္လိုမ်ိဳး စစ္တပ္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား နဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈေတြမ်ိဳးမွာ သူတို႔ဟာ ယခု အခ်ိန္ထိ တသေဘာတည္းပါပဲ။ ဦးပိုင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ စစ္တပ္က လယ္ေျမသိမ္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခု လႊတ္ေတာ္က အသံထြက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာလည္း မိမိ ပုဂၢလိက အက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကစားမႈမ်ိဳးထက္ မပိုဘူးလို႔ ယူဆတယ္။

ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုလို႔ ဆိုၾကတဲ့ ဘက္မွာေတာ့ ေျပာင္းျပန္ပါ။ သူတလူ ငါတမင္း သေဘာလို႔ မဆိုရံု တမယ္ပါပဲ။ အင္အားရွိသူ သပ္သပ္၊ ေနာက္က အင္အားနည္း အုပ္စုအသီးသီးက သပ္သပ္ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ၊ ညွိႏိႈင္းမႈ၊ သေဘာတူမႈ၊ ပူးေပါင္းမႈ မ်ိဳးမွ မေတြ႕ရသေလာက္ပါပဲ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ျခင္း၊ ရွစ္ေလးလံုး လူထု အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးခါစ မွာ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ပန္း အလ်ဥ္မီ လက္ဦးမႈရ မဆြတ္ခူးခဲ့ႏိုင္ျခင္းဟာ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု မညီညြတ္ျခင္းက အဓိကပါပဲ။ အခုလို စစ္တပ္က ဒုတိယအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းျခင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ခ်ိန္ စက္တင္ဘာ ၁၈ တိုင္ေအာင္လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စိတ္တိုင္းက် စီမံမႈ ေျခလွမ္း အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရ ေျပာင္းခဲ့ျခင္းသာ ျမင္ခဲ့ရၿပီး အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ညီညြတ္ေရးကေတာ့ ထူးမျခားနားပါပဲ။ အခု လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး ဝင္လာၿပီးမွာကို အတိုက္အခံ ဟာ အကြဲကြဲအျပဲျပဲ နဲ႔ ဝါးအစည္းေျပသလိုေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေတြဟာ တဘက္ ေကာင္းစားဖို႔ ခ်ည္းပါပဲ။

မတရားမႈေတြအေပၚ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း အျပင္ ပိုမို အသံထြက္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ အထူးကို ေျပာစရာ မလိုပါ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္နဲ႔ လက္ရွိ ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲ လယ္ယာေျမ ျပႆနာေတြက သက္ေသပါပဲ။ ဒါေတြ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႕ အတြင္း အေရးယူမႈေတြ ရွိသင့္သေလာက္ ရွိတယ္ ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မတရားမႈေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥေပဒေတြ အေျခမတည္ေသးသလို၊ တရားမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြလည္း မရွိေသးပါဘူး။ တရားမႈကို မေဖာ္ေဆာင္ႏို္င္ဆံုး ဥပေဒ၊ တနည္းအားျဖင့္ တရားမဲ့မႈ အေျခအေန အျဖစ္ေစဆံုးကေတာ့ ဒီ့ျပင္ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး သက္ေသသာဓကေတြ ျပေနစရာမလိုပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကိုယ္ႏႈိက္ပါပဲ။

ဟိုးတေလာက ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦး စကားအတိုင္း ဆိုရရင္ အေျခခံဥပေဒ ဘာျပင္မလဲ ဆို အဖံုးက အစ ျပင္ရမွာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက အလံုးစံုသေဘာ၊ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္မႈ သေဘာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကိုလည္း ျပင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္ေလ လို႔ ဆင္ေျခေပးႏိုင္ပါတယ္။ အားမနာတမ္းေျပာရရင္ လူပုဂၢိဳလ္ တဦး၊ တေယာက္ သမၼတ ျဖစ္ေစရံုကေလး ေျပာင္းရံုေလာက္နဲ႔ မရပါ။ တဘက္က ႏိုင္ငံေရး ကစားမႈ အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္တခ်က္ကိုေတာ့ လိုက္ေလ်ာဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတာ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ သေဘာကေတာ့ အေျခခံေတြ ေျပာင္းမွ ေျပာင္းတယ္ မည္မွာပါ။ တိုင္းရင္းသား အေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝမႈ ညီမွ်ေရး၊ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ အနာဂတ္ ဗမာ့ ႏို္င္ငံေရးကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး စတဲ့ အေျခခံေတြကို ျပင္ဖို႔ပါ။

ဒါေတြကို အခု အခ်ိန္မွာ မျပင္ႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ဘယ္အခ်က္ ေတြကိုေတာ့ အဓိက ထားျပင္ရမယ္၊ ျပင္ဖို႔လိုတယ္မ်ိဳး ျပည္သူလူထု ကို ရွင္းရွင္းလင္းခ်ျပမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ဒီခ်ဳပ္လို ျပည္သူေထာက္ခံမႈ ရွိတဲ့ အင္အားႀကီး ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အတိုက္အခံပါတီက ဦးေဆာင္ လုပ္ဖို႔လည္း လိုေနပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ တရားဝင္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ၃ ခ်က္ပါ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးတို႔မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးကို မစဘဲ အျခား ႏွစ္ခ်က္က ဆက္သြားလို႔ကို မရပါ။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလသံေတာ့ မျပတ္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒ ကိုယ္ႏိႈက္က မတရားဥပေဒ ျဖစ္ေနေတာ့ လက္ရွိ အေနအထား အတိုင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးမမ်ားလာဘဲ မတရားဥပေဒေတြနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈသာ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးဟာလည္း လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒပါ တိုင္းရင္းသားျပႆနာရဲ႕ အရင္းခံအခ်က္ေတြ မျပင္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျပည့္အဝ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။

ဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ေရး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကိုပဲ အစျပဳ ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီလို ျပင္ဖို႔ရာ အတြက္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးက ဘယ္လိုမွ အေျခအေနမေပးပါ။ 
အခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားႀကီးမ်ားလို႔ နာမည္ေကာင္းရေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ အေျခခံက်က် ျပင္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ မီးစိမ္းျပ ေခါင္းညိတ္မွာ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္မွာ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ အရ အျမင့္ဆံုး အာဏာယူထားတယ္ လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ ကာလံုအဖြဲ႕ ကလည္း ေက်နပ္မွာ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးက သေဘာအရေတာ့ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး deadlock တခုပါပဲ။
ဒီလိုအေနအထားကို ေျဖရွင္းဖို႔ရာမွာ တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား (Radical မ်ား) ယူဆသလို လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး အၿပီးအပိုင္ စြန္႔ဖို႔ ဆိုတာထက္ ပိုလက္ေတြ႕က် အလုပ္ျဖစ္၊ ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္တာကေတာ့ အထက္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုခ်င္း၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း အျပင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးနဲ႔ အဓိက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ဒီခ်ဳပ္တို႔ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အျပည့္အဝ စည္းလံုးၿပီး မတရားမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ေတာင္းဆိုမႈေတြ အသံ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ စုစည္းထြက္ႏိုင္မယ္၊ မလႈပ္သာတဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းထက္ လႈပ္သာ လွည့္သာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ အားေကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး ဒုတိယ ပင္လံုလိုမ်ိဳး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဘက္ေပါင္းစံု လူအမ်ား ေလးစား လက္ခံတဲ့ ဒီခ်ဳပ္လို ပါတီႀကီးမ်ိဳးက ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ လႈပ္ရွားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးဗဟိုျပဳ လက္ရွိ ဗမာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးဟာ ပိုမို လမ္းပြင့္လာၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအမ်ားစုလည္း ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင့္ လက္ေတြ႕ စံစားရလာႏိုင္ကာ ဗမာျပည္လည္း အနာဂတ္လည္း ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ႏိုင္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

(စာေရးသူ သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အိုင္တီ ႏွင့္ စီးပြားေရး မဟာပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၿပီး ေခတၱ ေနထိုင္လ်က္ရွိကာ အြန္လိုင္း မီဒီယာ မ်ားတြင္ မ်က္ေမွာက္ ေရးရာ ႏွင့္ အေထြအေထြေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ တေယာက္ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ား nyeinchanaye81@gmail.com ထံ စာေရးဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။