Monday, September 2, 2013

ေျပာင္းလဲရန္ သိသင္႔ေသာ တက္က်မ္း

(Minmaha Bagan FB Page)


ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရးvစနစ္အား က်ေနာ္ ေမြးကင္းစvမွပင္ ယေန႕ စာေရးေနေသာ အခ်ိန္ က်ေနာ္ စာေရးသူ ၏ ျဖတ္ သန္းေတြ႕ၾကံဳခံစား ရမွဳမ်ား သည္ အဆိုး တရား အဆုတ္ တရား အပ်က္ တရား မသိ တဏွာ တိဳ႕ တြင္သာ အေရြ႕ မရိွပဲ နစ္ကာ နစ္ကာ မူရင္းေနရာ မွာပင္ ရံုန္းကန္ေန ရေသာေၾကာင္႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ သည္။

က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္အေျပာင္းလဲအားေတာင္ဆိုၾကခဲ႔သည္ က်ေနာ္တို႔ စစ္အာဏာရွင္ ေျပာင္းလဲေရး Regime Change ဟု တညီတညာတည္း ေတာင္းဆိုေနခဲ႔ၾကသည္။ ကဲ…ယခု စစ္အာဏာရွင္တို႔ ပင္ကိုယ္ အစိမ္းရင္႔ရင္႔မွ ယခုအခါ ခ်ိန္ထမီမ်ားကို ၀တ္ၾကျပီး စစ္တမ္းလ်ားတခုလံုးအား ႏိုင္ငံေရး လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပလိုက္ၾကေသာအခါ အေတာ္မ်ားမ်ား မ်က္ေစ႕လည္ ေ၀၀ါးသြားၾကျပီး ဆင္းရဲနိမ္႕က်လြန္းေသာ အေတြးေခၚမ်ားျဖင္႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ပင္လ်င္ ေျပာင္းလဲေနျပီဟု ၾကြားလံုးထုတ္ကာ လူသားစစ္စစ္ ေတြးေခၚေရး လူသားစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး တို႔အား ရရာေစ်းျဖစ္ ေရာင္းခ်လိုက္ၾကေတာ႕သည္။

မည္သို႔ပင္ ေတြးၾက ေခၚၾက ျငင္ခံုၾကလင္႔ကစား လက္ရိွ ေဒသ ဘူမိေနရာတြင္ ျဖစ္တည္ ရုံန္းကန္ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနၾကေသာ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး အစုစုတို႔၏ တည္ရာ မွီရာ အလံုးစံုတို႔အား ျမင္မိသေလာက္ႏွင္႔ မိမိ ေလ႔လာေတြရိွထားသမ်ွမွ အေျခခံ ေၾကာင္းတရားမ်ားအား သိရိွစဥ္းစားႏိုင္ၾကရန္ ဗုဒၶ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ေသာ လြန္႔ခဲ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္မွ လူသားတို႔၏ ဘ၀ ဒုကၡ ဆင္းရဲမွဳအား လူသားမ်ားသာ အဖန္တလဲလဲ ေဆာင္းက်ဥ္းခဲ႔ေၾကာင္း တိတိပပ တရာေတာ္လာ ၀ိပၸတၱိ တရား (၄)ပါးဟု ဆိုအပ္ေသာ အပ်က္ သေဘာ အဖ်က္သေဘာ ျဖစ္တည္ရရိွမွဳ မသက္သာေသာ သေဘာ အရည္ခ်င္း မျပည္႔မွီေသာ အဆိုပါ တရား ၀ိပၸတၱိ (၄)ပါးအား ပံုေဖၚတင္ျပပါအံ႕…………( ဂတိ၀ိပၸတိ ) အပါယ္ ၄ ဘံု သည္ ဂတိ၀ိပၸတၱိျဖစ္သည္ဟုဆိုရေသာ တည္ရိွေနေသာ ေနရာျဖစ္၏။ ရရွိေသာ ဘ၀ မေကာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ရရိွေသာ ဘ၀ မေကာင္းျခင္းသည္ တိုက္၇ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ ေလာဘ ေဒါသေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။ ထိုေလာဘေဒါသတို႔သည္ Delution and Lust တဏွာႏွင္႔ ယာဂ ေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ အကုသိုလ္ခံုမင္မွဳေၾကာင္႔ျဖစ္ျပီး ၄င္းအကုသိုလ္အား လူတဦးျခင္း၄င္း အဖြဲ႕လိုက္ေသာ္၄င္း ပါ၀င္ပတ္သက္ ကူညီ၀ိုင္း၀န္း ၾကဴးလြန္ၾကေသာေၾကာင္႔ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ အကုသိုလ္ၾကဴးလြန္ဆံုးေသာ သူ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာဏာပိုင္ ႏွင္႔ ၄င္းတို႔ႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သူမ်ားဟု တိုက္ရိုက္ အၾကမ္းမ်ဥ္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းအစိုးရ ႏွင္႔ သူတို႔၏ ပတ္သက္သူမ်ား က မည္သို႔မည္ပံုၾကဴးလြန္ၾကသည္ကို တင္ျပမည္ဆိုပါက ျမရ္မိုေတာင္ေလာက္ပင္ ျမင္႔မားေသာ မွတ္တမ္းအခ်က္လက္မ်ား ထြက္လာေပမည္။

တိုက္ရိုက္ ေထာက္ျပမည္ဆိုပါလ်ွင္ လက္နက္မဲ႔ျပည္သူမ်ားအား လက္နက္ အာဏာ ရိွေသာ အစိုးရႏွင္႔ ၄င္း၏ အေပါင္းပါမ်ား အတိလင္း ႏွိပ္စက္ကလူျပဳေနၾကပံုတို႔သည္ ျမိဳ႔လယ္ေခါင္မွ စျပိး ေတာၾကားေတာင္ၾကားမ်ားပါမက်န္ (ရ)ရက္သာသမီးအေပါင္း ဒုကၡမ်ားစြာ ခံစားေနၾကရပံုကို ဆိုလိုသည္။

လူးသားစင္စစ္မွ ယေန႔ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ အာဏာမဲ႔ ဥစၥာမဲ႔သူတို႔၏ ဘ၀ ျဖစ္ေနၾကပံုသည္ ငရဲ ျပိတၱာတို႕ကဲ႕သို႔ပင္ အျမဲဒုကၡေရာက္၊ အျမဲအႏွိပ္စက္ခံ၊ အျမဲပူေလာင္ေနရေသာ ဘ၀ျဖစ္ပံုမွာေတာ့ အထူးဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။ အထိုက္အေလ်ာက္ သက္သာသည္ဆိုသည့္ တိရိစာၦန္ပင္ အစာငတ္ဖို႕၊ ေရငတ္ဖို႕၊ ေနပူထဲ မိုးရြာထဲေနရဖို႕၊ တုတ္ဓါးလက္နက္ဒဏ္ခံရဖို႕၊ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ သတ္ျဖတ္စားေသာက္ခံရဖို႕ စသည့္ အကုသိုလ္မ်ား ေဘးထြက္ဆိုးၾကိဳးမ်ားပါ ခံစားေနရသည္။

ထိုအေၾကာင္းတရားအားလံုးအား ျခံဳၾကည္႔ေသာ္… မင္းယုတ္ အစိုးရအယုတ္တမာ ႏွင္႔ ၄င္းတို႔ ခ်မွတ္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ စနစ္ေၾကာင္႔ျဖစ္သျဖင္႔ ၄င္းအရာအား ဂတိ၀ိပၸတိ ဟု ေခၚဆိုေသာ သြားျဖစ္ရေသာ ဘ၀ ျဖစ္တည္မွဳ မေကာင္းျခင္းကို ခံစားေနေသာအရာပင္တည္း။


(ဥပဓိ ၀ိပၸတၱိ ) ဟုေခၚဆိုေသာ deformity and malformation ( အဆင္းမလွျခင္၊ ရုပ္ရည္အဂၤါရပ္ ပံုပ်က္ပမ္းပ်က္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အထူးေျပာစရာပင္မလို။
ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္လဲ တိုင္းျပည္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခ်မွတ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးမွ ဆင္းသက္လာေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင္႔ေရွာက္ေပးမွဳ ကုသခြင္႔ အေျခေန အားနည္းမွဳ အျပင္ ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ ေဆး၀ါႏွင္႔ နည္းပညာမ်ား မလံုေလာက္မွဳေၾကာင္႕ ေမြးကင္းစခေလးဘ၀ကပင္ ခေလးငယ္ေလးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင္႔မ်ား ဆံုပါုးရကာ ဒံုးေပ ကပ္သတ္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ၾကီးျပင္းလာေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ လူသားမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္ေပးမွဳတြင္ ျမန္အစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ႏွင္႔ ယေန႕အေျခေနသို႔တိုင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၂ ႏိုင္ငံ စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာသည္ ၁၆၄ အဆင္႔တြင္ ေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္သည္ ငရဲျပည္နားတြင္ ကပ္လ်ွက္ရိွေနေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္ဟုပင္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဌာနမွ သုေနသနမွဴး ဒီမာလိုဟက္ကင္းက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ စားေသာက္ရန္ခြင္႔ျပဳထားေသာ အစားအစာ၊ ေနထိုင္မွဳ အိမ္ယာစနစ္၊ အညစ္ေၾကး စြန္႔ပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားမွဳပံုစံ အျပင္ ေဒသတြင္းရိွ လူဦးေရနွင္႔ ၄င္းတို႔အတြက္ ေစာင္႔ေရွာက္ကာကြယ္ ၾကပ္မတ္ေပးႏိုင္ေသာ ေဆးခန္း ေဆးရံု ကုသသည္႔ ေဆး၀ါးႏွင္႔ ကရိယာ စေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအားလံုး ညံ႕ဖ်င္းလြန္းျပီး လူတဦးခ်င္း ခံစားထိုက္သည္႔ ေဆး၀ါးကုသခြင္႔ တႏွစ္စာ စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈) ေဒၚလာသာ သံုးစြဲေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ မေကာင္းေသာ စနစ္ျဖင္႔ မင္းမူေနေသာ လူအုပ္စုမ်ား အသင္းဖြဲ႕မ်ားေၾကာင္႔ ခ်မ္းသာသည္ဟု ေခၚဆိုေသာ အသိုင္း၀ိုင္းက ေမြးဖြားလာသည့္တိုင္ ရုပ္အဆင္းမေကာင္းျခင္း မ်ား ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ တိုက္ရိုက္ေထာက္ျပရေသာ္ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး သန္းေရႊ၏ သားသမီး အားလံုးတို႔သည္ အလြန္ပင္ ၇ုပ္ရည္ရူပ ညံ႕ဖ်င္းေသာ အသြင္ျဖစ္ေသာ ဘ၀ျဖင္႕ ျဖစ္တည္လာၾကရသည္။ ထိုေၾကာင္႕ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအဖို႔တြင္ ဆိုဖြယ္ရာမရိွႏိုင္ အေျခေန အေတာ္ပင္ ဆိုး၀ါးလွသည္။ သို႔ေသာ္ လူေပါင္း သန္းေပါင္း ၆၀ နီးပါးရိွေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ၉၉ ဒသမ ၉ ရာႏုံန္းမ်ွ အဆိုပါ ဥပဓိ ၀ိပၸတိ တရား ဟုေခၚေသာ မျပည္႔မွီေသာ အဆင္းအား ရရိွထားၾကျပီး လက္ခ်ိဳးေရတြက္ရေလာက္သာ လူအနည္းေလးသာပင္ ေရွ႕ဘ၀ ကုသိုလ္ေၾကာင္႔ ရုပ္ရည္ ရူပ အဆင္းလွရံုကေလး မဆိုသေလာက္သာ ျမင္ရႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ မျပည္႔မွီေသာ ရုပ္၇ည္ အဂၤါ ရပ္ေၾကာင္႕ပင္ “ ဟဲ့ဟဲ့ ဆိုင္ေရွ႕မွာ ရပ္ေနတဲ့သူၾကည့္စမ္း သူခိုးဂ်ပိုးနဲ႕တူတယ္။ ေသခ်ာၾကည့္ထား” ၊ အမွန္မွာ သာမာန္ရိုးသားေသာသူတစ္ဦးျဖစ္လင္႔ကစား ညံ႕ဖ်င္းေသာ ရူပ အဂၤါေၾကာင္႔ပင္ ေျပာဆိုခံရသည္။ “မလွ စံုးရိုး” ဆိုသည့္စကား သည္ ဥပဓိ၀ိပၸတၱိ အက်ိဳး ထင္ရွားေသာ သာဓက ျဖစ္ပါသည္။ တိရစာၦန္ဆိုလွ်င္ ပိုဆိုးေတာ့သည္။ “ေခြး၀ဲစားလာမကပ္နဲ႕” ျမင္တဲ့သူက တုတ္ခဲတို႕ႏွင့္ အပစ္ခံရသည္။ ဘယ္သူကမွ စားၾကြင္းစာက်န္ေတာင္ မေကႊ်းခ်င္ၾကေပ။

ထိုအေၾကာင္းတရားအားလံုးသည္ ဘ၀ ျဖစ္တည္စ အရြယ္ႏုႏုကပင္ လံုေလာက္ေသာ ေဆး၀ါး အဟာရ အေထာက္ပံ႕မ်ား ဆိုသည္႔ အခြင္႕ေရးမ်ား ဆံုးရံွဳးျခင္း ခံရေသာေၾကာင္႔ ဓမၼဒိဌာန္က်က် ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ ေမြးစကပင္ မလံုေလာက္ေသာ အေျခေနမ်ားအားျဖစ္ေအာင္ အစိုးရႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ စနစ္မွ ဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင္႔ ခေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံထြားမွဳႏံုန္းထားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ၁၈၂ ႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္စဥ္၀ယ္ ၁၇၇ တြင္ ရိွေနေသာ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္ျပည္ျဖစ္ေနေလသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဘ၀ကပင္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္ပံ႕မ်ား မရသည္မွာ ၂ ဒသမ ၆ သန္းမ်ွရိွျပီး ေမြးျပီးမၾကာခင္ေသဆံုးေနေသာ ခေလး အေရတြက္မွာ ၄ သိန္းနီးပါးမ်ွအား ျမိဳ႔ၾကီးျပၾကီးႏွင္႔ တနံတလ်ားေဒသအားလံုးအား ကြင္းဆင္း ေလ႔လာထား ေသာ ကမာၻ႕ က်န္းမာေရး စစ္တမ္း စာေစာင္က ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

(ကာလ ၀ိပၸတၱိ)

ျပည္တြင္း မျငိမ္မသက္ျဖစ္သည့္အခါ၊ စစ္မီးေတာက္ေလာင္ျခင္း၊ လူထုက အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ မတရားမွဳမ်ားအား ထုတ္ေဖၚ ေတာင္းဆို ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္သည့္အခါသည္ ကာလ၀ိပၸတၱိဟု ေခၚသည္။

ထိုအေၾကာင္းတရားသည္လဲ အစိုးရႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပံုစံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ သာဓက ထင္ရွားသည္။ အစိုးရ၏ တရားဥပေဒ ဘက္လိုက္မွဳ၊ မတရား ခ်ဳပ္ကိုင္ ခ်ယ္လွယ္မွဳ၊ ႏိုင္လိုမင္းထက္ ႏွိပ္စက္မွဳ၊ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမွဳ၊ မရိုးသား မေျဖာင္႔မတ္မွဳ၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမွဳ၊ သာတူညီမ်ွမရိွမွဳ၊ နာယကဂုဏ္မရိွမွဳ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ ၀ိသမ တရားျဖင္႔ အသာစီးအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ၊ တိုင္းျပည္ သံယံဇာတအလံုစံုတို႔အား အလြဲသံုးစားျပဳမွဳ၊ ကိုယ္က်င္႔သီလ ေဖါက္ျပားမွဳ၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ သစၥာ မဲ႕မွဳ စေသာ စေသာ မကုန္ခမ္းႏိုင္ေသာ အက်င္႕ဆိုးအက်င္႕ယုတ္မ်ားေၾကာင္႔ပင္ ျဖစ္သည္။
ထိုကာလတြင္ လက္ရိွတည္႔တည္႕ ေရာက္ရိွေနေသာ ကာလသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ပက္ပင္း တိုးေနေလသည္။

ထိုအေျခေနအေၾကာင္းတရားေၾကာင္႕ ဆန္ေရစပါး ရွားပါး၊ အငတ္ေဘးဆိုက္၊ အခ်င္းခ်င္း လုယက္၊ ပုန္းရခိုရ၊ ေျပးရလႊားရ၊ ေၾကာင့္ၾကႀကီးစြာျဖင့္ ေနရ၊ ခ်စ္သူခင္သူမ်ားနဲ႕ ခြဲခြာရ၊ အနာေရာဂါ ထူေျပာ၊ မေသသင့္ပဲ ေသရ၊ မီခိုးၾကြက္ေလ်ာက္ အကုသိုလ္တို႕ အံုနဲ႕ က်င္းနဲ႕ မဖိတ္ေခၚပဲ ဆိုက္ေရာက္လာေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ဘ၀ ျဖစ္တည္ေနေသာ ေနရ ဌာန္တရ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအေျခေနမ်ားအားလံုးတို႔အား အစိုးရႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ မသမာ မေျဖာင္႔မတ္ေသာ စနစ္က ပံုေဖၚေဆာင္က်င္းေနျပီး အစိုးရနွင္႔ အဆင္ေျပေအာင္ နည္းလမ္းရွာ ေပါင္းသင္းေသာ မသူေတာ္ အတိုက္ခံမ်ား ေခါင္းေဆာင္ဟု ဆိုသူမ်ား၏ သစၥာ တရား ဆင္းရဲ အားနည္း ပ်က္ျပားမွဳသာပင္ ေကာက္ခ်က္ အတိက် ဆြဲႏိုင္ပါသည္။

(ပေယာဂ ၀ိပၸတၱိ)

ပ်င္းသည္၊ ထၾကြလံု႕လမရွိ၊ မနာလို ၀န္တိုစိတ္မ်ား၊ ေဒါသမာန္မာနႀကီးျခင္းတို႕သည္ ပေယာဂ၀ိပၸတၱိတို႕ျဖစ္သည္။

တည္႔တည္႔ ေရးသားရေသာ္ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တိုင္းေရးျပည္ေရးမ်ားအားတက္ၾကြစြာ စဥ္းစားတင္ျပျခင္း မရိွပဲ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ၊ အိပ္ငိုက္ေနသူ၊ ဘက္လိုက္ေနသူ အုပ္စုျဖင္႔ ဗုိလ္က်ေနသူ၊ အဆင္ေျပမွဳတခုရေရးအတြက္ ေရငံုႏုတ္ပိတ္ေနသူ၊ စေသာ သူမ်ားသည္ “ေခြးရူးေကာင္းစား တမြန္းတည့္” ဟု ေျပာ ဆိုႏိုင္ၾကဟု ထင္ပါသည္။

ထိုအေျခေနအေၾကာင္းတရားသည္လဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရႏွင္႔ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနျပန္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားေၾကာက္ရြံ႕ေနရေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚမေျပာလိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အထင္ရွားသိသာႏိုင္ပါသည္။

အေၾကာင္းရာတခုခုအတြက္ အမွန္တရားအတြက္ မဲေပးျပီး တခဲနက္ ဆံဳးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္႕ ကာလမ်ိဳးတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕ကာ ဆိတ္ဆိတ္ေနသည္က အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုကာ မသိမသာေလး ေနကာ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အဆီရစ္ေနၾကေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဂတိ၀ိပၸတၱိိေၾကာင္႕ လူဘ၀ရသည့္တိုင္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ဆင္းရဲေသာ ေနရာတြင္ ေပါက္ဖြားရသည္။ ဥပတိ၀ိပၸတၱိိအရ ဥပဓိရုပ္မွာ အေကာင္းခ်ည္း လဲ မဟုတ္ ရေသာ အေျခေနရက အရံသင္႔ ဆီးၾကိဳေနျပန္သည္။ ကာလ ၀ိပၸတၱိ ဆိုေသာ မတည္ျငိမ္ေသာ ကာလ ေဒသတြင္ လူျဖစ္ရျပီ ထိုအက်ိဳးဆက္အား ခံစားရေနျပန္သည္။

ပေယာဂ ၀ိပၸတၱိ ျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္ေနရာ၀ယ္ လူျဖစ္ရသည္မို႔ အႏၱရယ္မ်ား ၀ိုင္းရံထားေသာ ဘ၀ ျဖင္႔ အသက္ရွင္ေနရေပသည္။ ထိုသို႔ အဆိုးတ၇ားေလးပါးျဖစ္သည္ ဘ၀ ျဖစ္တည္ေသာ ေနရာမေကာင္းျခင္း၊ ျဖစ္တည္လာေသာ္လဲ ၇ုပ္ဆင္းအဂၤါ အဆင္႔နိမ္႔ျခင္း ၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနသာ ကာလာတြင္ လူျဖစ္ေနရျခင္း၊ မိမိျဖစ္တည္ရာေဒသတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင္႔ အစိုးရမ်ားက သစၥာ မရိွ ေလာ္လီေခါက္ျပားကိုယ္က်ိဳးရွာေနၾကျခင္းဆို အေၾကာင္းတရားသည္ ကမာၻေပၚတြင္သာ လက္ရိွျဖစ္ေနသည္မို႔ လက္ရိွ ထိုအေၾကာင္းရာမ်ားက အဘယ္ေၾကာင္႔ မည္သူေၾကာင္႔ ျဖစ္ေနရသနည္းကို မိမိတို႔ ေမးခြန္းထုတ္လ်င္ ရွင္းလင္းေသာ အေျဖတခု မုခ် ထြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္…………..
ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။