Friday, June 7, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္ျပန္မလွည့္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာ မရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

(ျမစ္မခ)


ဇြန္လ ၆-ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပေနေသာ (World Economic Forum East Asia 2013) ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္အတြင္း ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ဌာနႏွင့္ပူးတြဲက်င္းပသည့္ “ျမန္မာျပည္၏အနာဂတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ရိန္းေဖာျမန္မာအဖြဲ႕ပူးတြဲတည္ေထာင္သူမဇင္မာေအာင္တို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေရွ႕သို႕သာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိုင္ငံမ်ားကလည္း ယင္းကဲ့သို႔ပင္ လက္ခံသေဘာတူထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကိးဦးစိုသိန္း၏ အဆိုကို ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မသြားေတာ့ ဘူးဆုိတာမရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားရင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္္မွသာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏိုင္ဘဲ ေရွ႕သို႕ဆက္လက္သြားမည့္ အာမခံခ်က္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
မဇင္မာေအာင္ကမူ ကာတြႏ္းရုပ္ေျပာင္ တစ္ခုကိုကိုးကားေဖၚၿပီး ေရွ႕လည္းမတိုးေနာက္လည္းမဆုတ္ ပတ္ျခာလည္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးစိုးသိန္းက လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ မွ်တ လာၿပီျဖစ္ၿပီး ယခင္က စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳက္တာလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခု ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းအားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပၿပီး ဦးစိုးသိန္း၏အဆိုကို ျငင္းဆိုသြားပါသည္။
 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္္ႀကီးက အမ်ားသေဘာတူလ်င္ ေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႕စည္းပုံေျပာင္းရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း လက္ခံလာေအာင္ေျပာင္းလဲရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး မဇင္မာေအာင္ကမူ ဖြဲ႕စည္းပုံ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းက ဗီတိုအာဏာရထားသလိုျဖစ္ေနျခင္းမွာ သဘာဝမက်ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကတပ္မေတာ္ကို မိမိတို႔ဆိုင္ရာက႑ုတြင္ ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္သည့္ အတတ္ပညာရွင္ ပီပီသသ( highly professional ) ျဖစ္ေစလိုသည့္ ေစတနာရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႕အတူ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား၍ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕ ( Institutions ) မ်ားသည္ မိမိတာဝန္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
 
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဘီဘီစီမွ မစၥတာနစ္ဂိုဝင္က ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ပရိသတ္ (၅၀၀) ေက်ာ္အား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ျပန္လွည့္မည္ဟု ယူဆသူမ်ား ( အဆိုးျမင္သူမ်ား ) လက္ေထာင္ရန္ေျပာရာ (၅) ေယာက္ခန္႕သာလက္ေထာင္ၿပီး ေနာက္ျပန္မလွည့္ေတာ့ ဟုယံုၾကည္သူမ်ားအား ( အေကာင္းျမင္သူမ်ား ) လက္ေထာင္ရန္ ေျပာရာတြင္ တက္ေရာက္သူ အမ်ားအျပားလက္ေျမွာက္ျပျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယုံၾကည္မွဳရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။