Friday, June 28, 2013

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း - အပိုင္း (၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

၁၉၉၀ နဲ႔ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ UOUD/ ကို အလြန္ ကြဲျပားတဲ့ အုပ္စုေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ပထမ အုပ္စုမွာ စီစစ္ေရြးထုတ္မႈကေန ေအာင္ျမင္လာတဲ့ အရင္ StB ဝန္ထမ္းေတြ ပါတယ္။ ဒီလူေတြက ျပင္ပရန္သူနဲ႔ စီးပြားေရး ကာကြယ္ေရး ဌာနက အဖြဲ႔ဝင္ေတြေကာ နည္းပညာ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနက အဖဲြ႔ဝင္ေတြေကာ ျဖစ္တယ္။ ျခြင္းခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အတြင္းရန္သူ ဌာနက ေထာက္လွမ္းေရးေတြ မပါဘူး။ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းေရး ပထမအဆင့္မွာ အရင္ StB အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ရာနဲ႔ခ်ီ ရွိတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအဆင့္ ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ သန္႔စင္ေရးေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေရအတြက္ကို ဆယ္ဂဏာန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လုိက္တယ္။ ေနရာဌာနတုိင္း လုိလိုမွာ သူတုိ႔က ဦးစီးဦးကိုင္ ရာထူး မွာေတာ့ မရွိၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ ပရိယာယ္ကို ေနာေက်ေန သူေတြ၊ အေျခအေန သစ္မွာ တက္တက္ၾကြၾကြ အလုပ္ လုပ္သူေတြ၊ စည္းကမ္းရွိၿပီး အႀကီးအကဲသစ္ေတြ အေပၚမွာ သစၥာရွိသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒုတိယ အုပ္စုမွာ တစ္ျဖစ္လဲ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ပါတယ္။ သူတို႔ထဲက အမ်ားစုဟာ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿငိမ္းစား ယူသြားၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပႆနာကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းရဲ႕ အခန္းက႑ကို ၁၉၆၀ လြန္ ႏွစ္ေတြတုန္းက သူတို႔ လုပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳး ရႈျမင္ေနၾကၿပီး ကမၻာႀကီး လံုးဝ ေျပာင္းသြားၿပီဆုိတာကို နားမလည္ၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။


ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ တစ္ပံုတစ္ေခါင္းႀကီးကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး ေပါက္စေတြအတြက္ တစ္ခါတစ္ခါ အက်ိဳးအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဌာနထဲ ပထမဝင္လာတဲ့ လူသစ္ေတြဟာ အရင္ အစုိုးရ ဆန္႔က်င္သူေတြ၊ အတုိက္အခံေတြ (သူတို႔က ဦးစီးဦးကိုင္ ရာထူးေတြကို ယူထားၾကတယ္) နဲ႔ စုၿပံဳဝင္လာၾကတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အစကေတာ့ လူေတြ႔ စစ္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြဟာ သေဘာအားျဖင့္ အမ်ားႀကီး ေတာ္လွန္ေရးဆန္ပါတယ္။ သမရုိးက် မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုလည္း မစစ္ဘူး။ ဘာဝန္ထမ္းအဂၤါမွ မရွိတဲ့လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးဌာနရဲ႕ ရာထူးအသီးသီးမွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ဝင္ပါလာၾကတယ္။ ဒီတတိယ အုပ္စု တစ္ခုလံုးဟာ အစပိုင္းမွာ စည္းကမ္း မရွိတဲ့ လူၿပိန္းေတြသာ ျဖစ္တယ္။


ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းဆုိတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ရလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွ မေပၚဘူး။ ေကာင္းေကာင္း မေဆြးေႏြးၾကဘူး။ စုေပါင္းကာကြယ္ေရး ဆုိတဲ့ ေယာင္တိေယာင္ဝါး သေဘာထားကို တစ္ခါတစ္ေလ ကိုးကားေျပာတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး က႑ တစ္ခုလံုးဟာ တေျဖးေျဖး ဆက္လက္ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲ လာလိမ့္မယ္။ အရင္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြကို လံုးဝဥႆံု မဖ်က္ပစ္လုိက္ရဘဲ ဝန္ထမ္းေတြကို တေျဖးေျဖး ေျပာင္းလဲရလိမ့္မယ္လို႔ ခ်က္ကို စလိုဗက္ လူထုအမ်ားက နားလည္ ထားၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္း ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံေဟာင္း ေတြကလည္း ဒီမဟာဗ်ဴဟာကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ထားၾကတယ္။ ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြကို ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အထိ ဖယ္ရွားမယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ထားဦးမယ္ဆုိတဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲတာေလာက္ပဲ ရွိတယ္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနဟာ ဥပေဒက ေပးတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပဲ ရွိရမယ္ဆုိတာကို လူတုိင္း နားလည္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ကေန႔ေခတ္ လြတ္လပ္မႈရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရးမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို အုပ္စု သံုးခုမွာ ဘယ္အုပ္စုကမွ မသိၾက၊ နားမလည္ၾကဘူး။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆုိတာ အကန္႔အသတ္ ရွိရမယ္ ဆုိတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းရမယ္ဆုိတာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၾကတယ္။ စာနယ္ဇင္း ေတြနဲ႔ (အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ) ဆက္သြယ္ၾကတယ္ ဆုိတာနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနဟာ ပါလီမန္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို နာခံရမယ္ ဆုိတာေတြကို ဘယ္အဖြဲ႔ကမွ အျပည့္အဝ သေဘာ မေပါက္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အခ်ိန္က (၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္အစပိုင္းမွာ) အေနာက္ဥေရာပရွိ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနေတြကလည္း ဒီတာဝန္ခံမႈ မူသေဘာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚ စဘဲ ရွိေသးတယ္ဆုိတာကို အေလးထား ေျပာသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမူေတြကို ေနာက္ပိုင္းက်မွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အျပည့္အဝ စြဲကိုင္မိတာ အံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ အာဏာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ကို မေပးရဘူးဆုိတဲ့ အယူအဆကို ေထာက္ခံတဲ့သူက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလိုတာက ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရး ဌာနကုိ ဘယ္ရဲနဲ႔ ရာဇဝတ္ဌာနမွ မပါဘဲ ၿဗိတိသွ်နဲ႔ ဂ်ာမဏီတုိ႔ရဲ႕ ပံုစံနဲ႔အညီ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (ပိုလန္ ကေတာ့ တမ်ိဳး ဖဲြ႔စည္းပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနမွာ ရာဇဝတ္မႈ စံုစမ္း စစ္ေဆးဖို႔ အာဏာလည္း ရွိပါေသးတယ္) တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနကုိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကေန ဘယ္ေတာ့ ခြဲထုတ္မလဲ။ ဘယ္လို ခြဲထုတ္ရမလဲ ဆုိတာက ႏုိင္ငံေရးအရ ျငင္းခံုစရာ ကိစၥ ျဖစ္လာတယ္။ ပါလီမန္မွာေကာ စာနယ္ဇင္းေတြမွာပါ ျငင္းခံုၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဒီဌာနက ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို သံသယရွိၾကတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဌာနကလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနကို ပါလီမန္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ဖုိ႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

[B]အသစ္နဲ႔ အေဟာင္း[/B]

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ဝင္အေဟာင္းနဲ႔ အသစ္ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက ထူးထူးျခားျခား သဟဇာတ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ လူသစ္ေတြက ဦးစီးပဲ့ကိုင္ ေနရာက၊ အရင္ ေထာက္လွမ္းေရး တျဖစ္လဲေတြက မူေတြ ခ်ၿပီး လူေဟာင္းႀကီးေတြက တကယ္ လုပ္ရမဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဟဇာတ ဆုိတာက အျပန္အလွန္ အက်ိဳးအတြက္ မွီခိုေနရတာနဲ႔ ပံုသ႑ာန္ တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။ လူသစ္ေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းထားတဲ့ လက္သင္ေတြ ျဖစ္တယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ပုလိပ္ေတြ ႏွိ္ပ္စက္တာ ကိုယ္တုိင္ခံရဖူးေတြဟာ စိတ္ခ်ရသူေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သူ႔အေရွ႕က လူေတြရဲ႕ စက္ဆုပ္စရာ နည္းနာေတြကို ျပန္သံုးတာမ်ိဳး အာဏာ အလြဲသံုးမွာကုိေတာ့ အျပည့္အဝ အာမမခံႏုိင္ဘူးေပ့ါ။ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုၾကတာေတြနဲ႔ ဌာနကို ကာကြယ္ရတာအျပင္ လုပ္စရာ အလုပ္တခ်ိဳ႕ ရွိေနပါတယ္။ လူသစ္ေတြကလည္း အလုပ္ ဝတၳရားေတြကုိ ေက်ေက်ပြန္ပြန္ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကဘူး။ (တခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားမွာ အခ်ိန္တိက်သြား သင္လာတာက ေဆးႀကိမ္လံုးနဲ႔ တုိ႔လိုက္သလုိ တကယ့္ ပညာရွင္ မျဖစ္ေစႏုိင္ဘူး။) လူေဟာင္းႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔ လုပ္အား အတြက္ အျပန္အလွန္ အေနနဲ႔ အကာအကြယ္ ရၾကတယ္။ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မၾကာခဏ အျပန္အလွန္ မွီခိုၾကရၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ မိတ္ေဆြေတြေတာင္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။