Sunday, June 30, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၇)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ တင္ျပခ်က္ (၃)။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခါစက တရုတ္ျဖဴ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့လို႔ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကပင္ ယာယီအပစ္ရပ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ တြန္းလွန္တုိက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တဖန္ ကြန္ျမဴနစ္ တရုတ္နီအစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမ်ား၏ အလယ္တြင္ ကြ်န္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ေပးမည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာကရုဏာ ေစတနာကို သိျမင္ခဲ့ရပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္၍ မရေအာင္ တရုတ္တုိ႔က ႀကံစည္ခဲ့ဟန္ တူသည္ဟု ေရွ႕လူႀကီးသူမမ်ားက ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကူးစက္ ခဲ့ရသျဖင့္ ယခုအခါ ဘိန္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ နံမည္ပ်က္ခဲ့ရပါသည္။ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆး (ရာဘ) ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုး စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ ရွမ္းေယာကၤ်ားမ်ားမွာ ဘိန္းရွဴသည့္ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္လာၿပီး ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရွာေဖြေကြ်းေမြးရသည့္ဘဝမွ ရုန္းမထြက္ႏုိင္ဘဲ ဒုကၡေတာထဲကို သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။

ပင္မတပ္၏ ဂုတ္တြင္းတုိက္ပြဲ

၀န္ႀကီး မဟာစည္သူသည္ မင္ဂၽြီ၏ တပ္အေနအထားႏွင့္ အင္အားကို စုံစမ္းသိရွိရန္အတြက္ သူ႔တပ္ ေျခႂကြေအာင္ျပဳေစၿပီးလွ်င္ ရန္သူတပ္မ်ား၏ အစြန္းအနားကုိ တုိက္ေစသည္။

ထုိအခုိက္ မင္ဂၽြီသည္ သူ႔တပ္မ်ားကုိ ဂုတ္တြင္းအနီးမွ ေကြ႔ဝုိက္ဆင္းတက္ၿပီး မဟာစည္သူတို႔ တပ္မ်ားကုိ လူအားႏွင့္ဖိ၍ တုိက္သည္။ လက္၀ဲေကာင္းထြတ္၊ ေရႊျပင္းႀကီး၊ ဒီပစက္ေရာင္တုိ႔ သုံးတပ္သည္ တ႐ုတ္တုိ႔တပ္စြယ္ကုိ ခၽြံခၽြံ၀င္၍ ရန္သူတို႔ပုံသို႔ ျမင္းႏွင့္လႊတ္၍ထုိးသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ အင္အားႀကီးလွေသာေၾကာင့္ မထြက္မခြာႏုိင္၊ တပ္လုံးနစ္ေခ်သည္။ လက္၀ဲေကာင္းထြတ္၊ ေရႊျပင္းႀကီး၊ ဒီပစက္ေရာင္တုိ႔ တပ္မႉးသုံးဦးလုံး ျမင္းဦး၌ က်ဆုံးၾကသည္။ တပ္ေတာ္မ်ား ကတိမ္းကပါး ကစီကရင္ ရွိေလေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူသည္ တပ္ေပါင္းကုိ စည္းၾကပ္ သိမ္း႐ံုး၍ ဆုတ္ခြာခဲ့ရေလသည္။

တ႐ုတ္တပ္မ်ားသည္ ယခင္က ေကာင္းတုံ၊ သိႏၷီကုိပင္ မေက်ာ္ႏုိင္ခဲ့ၾက။ တပ္ပ်က္ၿပီး အရႈံးႏွင့္သာ ျပန္ခဲ့ၾကရသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ သိႏၷီ၊ သီေပါတို႔ကိုေက်ာ္၍ ဂုတ္တြင္းတုိက္ပြဲ၌ပင္ အေရးလွေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ဘုရင္ခ်န္လုံ (CHIEN LUNG) သည္ မင္ဂၽြီအား ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီလ) တြင္ (CHENG-CHIA-I-YUNG-KUNG) (The Duke of Honesty, Excellence, Fortitude and Bravery) ဟူေသာ ဘြဲ႔ထူးကုိ ေပးအပ္ေလသည္။အႀကီးခ်ဲ႕ ၾကည့္လုိရင္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ပါ

သုံးဆယ္တ၀ုိက္ တုိက္ပြဲမ်ား

ရန္သူတို႔သည္ အားတက္မာန္ကုိး ဗုိလ္ပါအလုံးအရင္းႏွင့္ လုိက္ထပ္ခ်ီဆင္းလာၾကသည္။ ျမန္မာတပ္ေတာ္မ်ားသည္ လုံကာျပင္ႀကီးတ၀ုိက္မွ စုၿပီးဆီးဆုိ႔ ခုခံၾကသည္။ ထုံးဘုိအနီး ဂဲေလာင္ေခ်ာင္းေဘးရွိ ခံတပ္စခန္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းစခန္း ၁၆ - ခု တည္ေဆာက္ၿပီး ေစာင့္ႀကဳိ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ မဟာစည္သူသည္ ရန္ငူးသီရိေနာ္ရထာအား ေနျပည္ေတာ္သို႔ေစလႊတ္၍ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ဆင္ျဖဴရွင္ဘုရားသို႔ ေလွ်ာက္ထား အစီရင္ခံေစရာ ဘုရင္အမ်က္ထြက္သည္ကုိ ၾကားသိရသျဖင့္ ဆတက္ထမ္းပုိး စြန္႔စား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တပ္မႉး၊ တပ္သားအေပါင္းကုိ ႏႈိးေဆာ္ေလသည္။

ျမန္မာတို႔သည္ ဆင္မ်ားေပၚတြင္ အေျမာက္မ်ားတင္၍ ပစ္ခတ္ၾကသည္။ ေသနတ္ လက္နက္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားကုိလည္း ခ်က္ခ်င္း ျဖည့္တင္း ႏုိင္ၾကသည္။ နယ္ေျမေဒသကုိ ကၽြမ္းက်င္ၾကသျဖင့္ အခက္အခဲမရွိ၊ တပ္မ်ား ခ်ီတက္လႈပ္ရွား တုိက္ခုိက္ႏုိင္ၾကသည္။ တပ္ေတာ္မ်ားမွာ ရိကၡာအၾကပ္အတည္း လုံး၀မရွိ၊ ကိုယ္ေပၚတြင္လည္း ပါၾကသည္။ ရပ္ရြာမ်ားမွလည္း ရၾကသည္။ ေရာက္ရာေနရာတြင္ ေတြ႔သမွ် ေတာေကာင္တုိ႔ကုိ ခ်က္ျပဳတ္ဖုတ္ကင္ စားေသာက္တတ္ၾကသည္။

ရန္သူတပ္သား ေျမာက္ျမားစြာကုိ လက္ရဖမ္းဆီးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဒဏ္ရာႏွင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကား ဖ်ားနာေနၾကသည္။ က်န္သူမ်ားကား စိတ္ဓာတ္ အလြန္က်ဆင္းေနၾကသည္။


အႀကီးခ်ဲ႕ ၾကည့္လုိရင္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ပါ

ရန္သူတပ္မ်ားသည္ သီေပါမွ ထြက္လာၿပီးကတည္းက အစာေရစာ ၀လင္ေအာင္ မစားၾကရပါ။ ျမင္းမ်ားအတြက္ အစာမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ရွားပါးလာသည္။ ၀န္တင္ႏြားမ်ားမွာ အစာမစားရသျဖင့္ ဘုံးဘုံးလဲက်ၾကသည္။ မင္ဂၽြီကုိယ္ႏႈိက္ပင္ တစ္ေန႔လွ်င္ လက္သီးဆုပ္ခန႔္ရွိေသာ အမဲလုံးတစ္လုံးႏွင့္ ေရတစ္ခြက္ျဖင့္သာ တင္းတိမ္ေနရသည္။ သိႏၷီမွ ထြက္လာၾကသည္မွာ ရက္ေပါင္း - ၆၀ ေက်ာ္ၿပီ။

သိႏၷီမွ ပို႔ေပးရန္ရွိေသာ ရိကၡာမ်ားလည္း မေရာက္လာ။ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားလည္း မေရာက္လာ။ အားျဖည့္တပ္မ်ားကုိလည္း မေတြ႔မျမင္ရ။ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ရိကၡာရွာၾကေသာ္လည္း ဆန္တစ္ေစ့၊ စပါးလုံး တစ္လုံးမွ်ပင္ မရၾက။ ရပ္သူရြာသားမ်ားကုိ ေက်းရြာမ်ား၌ မေတြ႔ၾကရ။ ရပ္ရြာမ်ားမွ အကူအညီ လုံး၀မရွိ။ ရိကၡာရွာၾကေသာ တပ္သားမ်ားသာ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ၿပီး ျပန္ေရာက္လာၾကပါသည္ဟု သုံ႔ပန္းမ်ားက ျမန္မာတပ္မႉးမ်ားသို႔ အစစ္ခံၾကသည္။

စစ္သူႀကီး မင္ဂၽြီသည္ ဂုတ္တြင္းတုိက္ပြဲ အေရးလွသျဖင့္ ဧကရာဇ္ဘုရင္က ဘြဲ႔ထူးခ်ီးျမႇင့္ေသာ္လည္း ၀မ္းမသာရွာႏုိင္ေပ။ ျမန္မာတပ္မ်ားက မိမိတို႔အား မီးကုန္ယမ္းကုန္ ၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ေနၾကသည္။ ပစ္ခတ္သံမ်ားမွာ သိန္းသန္းမက ေဗ်ာက္အုိးမ်ားကုိ စုၿပဳံေဖာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အနီးရွိလူ ၾကားႏုိင္ေအာင္ အလြန္ႀကိဳးစား၍ စကားေျပာရသည္။ မိမိတို႔တပ္မ်ားမွ ပစ္ခတ္မႈကား က်ည္ေခၽြ၍ ပစ္ေနရသျဖင့္ မယွဥ္သာေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ ျမန္မာတို႔တြင္ မည္သုိ႔အင္အား ျဖည့္ၾကသည္မသိ။ မိမိတို႔ကို အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ ၀ုိင္း၀န္း တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ထုိထက္ မိမိတို႔တပ္သားမ်ား အစာေရစာ ေခၽြတာ စားေသာက္ေနၾကရသည္မွာ ရက္ေပါင္းၾကာျမင့္ၿပီ။

သိႏၷီမွ ရိကၡာလည္းမေရာက္၊ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္လည္းမေရာက္၊ အင္အားျဖည့္ စစ္သည္တို႔လည္းမေရာက္၊ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရိကၡာ ရွာေစေသာ္လည္းမရ။ ရန္သူတို႔တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တပ္အင္အား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါး လာသည္။ အင္း၀တြင္ဆုံရန္ ခ်ိန္းဆုိထားခဲ့ၿပီး မုိင္းေမာမွဆင္းလာမည့္ စစ္သူႀကီးအာတင္ေအာ (E-ERH-TENG-O) စစ္ေၾကာင္း၏ သတင္းလည္း အစအနမွ်ပင္ မၾကားရ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မင္ဂၽြီသည္ လက္ေအာက္စစ္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ႀကသည္။ အင္း၀သို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရန္ ျဖတ္သန္းသြားရမည့္ ေတာင္မ်ားမွာ ပုိ၍မတ္ေစာက္သည္၊ ေတာလည္းပုိ၍ နက္သည္။ နယ္မကၽြမ္းသျဖင့္ ခရီးလည္းလမ္း မွားၾကသည္မွာ အႀကိမ္ေပါင္း မေရတြက္ႏုိင္ၿပီ။ ျမန္မာတို႔၏ တုံ႔ျပန္ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈကလည္း ပုိမုိ ျပင္းထန္လွေသာေၾကာင့္ အထိအခုိက္ မ်ားလွသည္။ ေက်းရြာမ်ားမွ အကူအညီလည္း လုံး၀မရ။ ရိကၡာလည္း လုံး၀မရွိေတာ့။ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္လည္း အလြန္ နည္းပါးေနသည္။ ျမန္မာတို႔ စုပုံထားေသာ ရိကၡာမ်ား သုံးဆယ္ေျမာက္ဖက္ မုိင္းလုံ (MONG LONG) တြင္ ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ သိႏၷီသို႔ လာရင္းလမ္းအတုိင္း ျပန္သည္ထက္ မုိင္းလုံတြင္ ရႏုိင္သမွ် စားနပ္ရိကၡာမ်ား ရယူအင္အားျဖည့္ၿပီးလွ်င္ အာတင္ေအာ (E-ERH-TENG-O) စစ္ေၾကာင္း၏သတင္း စုေဆာင္းရင္း သိႏၷီဘက္သုိ႔ ျပန္လွည့္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။