Wednesday, June 5, 2013

ျမန္မာကို စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးေရး ၿဗိတိသွ် စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြး

(ဧရာ၀တီ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ဖက္ ေထာက္ႀကံ့ရွိ ဓနသဟာယ စစ္သခၤ်ဳိင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards သြားေရာက္ အေလးျပဳခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)

အဂၤါ ေန႔က ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ၿဗိတိန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအျဖစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံတခု၏ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ေရာက္ရွိလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 
ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards ကလည္း ထိုသတင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္အျပင္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အၿမဲတမ္းစစ္သံမွဴးတေယာက္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးသြားမည္ဟုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ံုး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးကိုလည္း ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ တြင္မွ ပိတ္ဆို႔မႈအမ်ားစုကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရး ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားကမူ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုိက္ခိုက္ ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရကမူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေနသည္ဟု ယခင္အပတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္ၾကာခရီးစဥ္တခုအတြက္ အဂၤါေန႔ကေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကမည္ဟုလည္း သိရသည္။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္သာမက ျမန္မာစစ္တပ္၏ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ၿဗိတိန္သံ႐ံုးက ဆုိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ စစ္တပ္၏ ကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးႏိုင္မႈ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အေရးပါမူတို႔ကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သံ႐ံုး အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတလႊားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယခင္စစ္အစိုးရက ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတိုင္း Myanmar ဟု မသံုးစြဲဘဲ မူလအတိုင္း Burma ဟု တရား၀င္ ဆက္လက္ေခၚဆိုသံုးစြဲေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထို Burma ဆိုသည့္ အေခၚအေ၀ၚကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ အခ်ိဳ႕ကလည္း သေဘာက်ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး Andrew Heyn က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards ၏ ခရီးစဥ္သည္ အလြန္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards ၏ ခရီးစဥ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ စစ္တပ္၏ ေနရာႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သိျမင္လာရန္ ကူညီႏိုင္ခဲ့သည့္ အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ကလည္း ၎၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈ ျပသခဲ့သည္ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ယူဆေၾကာင္း ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး Andrew Heyn ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သတိႏွင့္ယွဥ္ေသာ စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္သြယ္မႈကို အားတက္သေရာ ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု သူကဆိုသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ဖက္ ေထာက္ႀကံ့ ရွိ ဓနသဟာယ စစ္သခၤ်ဳိင္းသို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards သြား ေရာက္ အေလးျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါစစ္သင္းခ်ိဳင္းတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ျမန္မာ စစ္ေျမျပင္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရင္း က်ဆံုးခဲ့သည့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ မဟာမိတ္တပ္သားမ်ားကို ျမွဳပ္ႏွံထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sir David Richards ၏ ဖခင္သည္လည္း အဆိုပါတိုက္ပြဲႀကီးတြင္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ၿဗိတိန္သံ႐ံုးက ေျပာသည္။

( The Associated Press ၏ UK military chief discusses Myanmar training link ကို ႏိုင္မင္းသြင္ ဘာသာျပန္သည္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။