Monday, June 24, 2013

ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၁၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိရာမွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိၿပီး အခန္းက႑ ႏွစ္ရပ္ရွိေနရာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၿပီး စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အေနနဲ႔ ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

အင္ဒိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရာမွာ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တရားရံုးေတြကို ပုိမုိအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရမယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ဖုိ႔ရန္လိုတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တတယ္လို႔ အစုိးရက ေၾကြးေၾကာ္ေနေပမဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ USDP ကို အတင္းအၾကပ္ ဝင္ခိုင္းလုိဝင္ခိုင္း၊ USDP ကို မဲမထည့္ မေနရအမိန္႔ မထုတ္ရံုတမယ္ ဖိအားေပး စီမံတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘဲ တပ္က ဘယ္ပါတီကိုမွ ေထာက္ခံ အားေပးတာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ရွားသင့္တယ္။ အင္ဒုိမွာ စစ္တပ္ဟာ ယခုဆုိရင္ ဘယ္ပါတီရဲ႕ ၾသဇာေလာင္းရိပ္မွ မရွိဘဲ လြတ္ကင္းေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ၅ (ည) ႏွင့္ ၁၇ (၁) လိုမ်ိဳး လိုသလုိ ဆြဲစိလုိ႔ရတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးကို ျပင္သင့္တယ္။စစ္တပ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ တရားစီရင္မႈဟာ အၿပီးျပတ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္။ နယ္ဘက္မွာ အမႈျဖစ္တဲ့ စစ္သည္၊ အရာရွိေတြရဲ႕ အမႈအေပၚ တပ္က စီရင္ခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိရင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ အျမင့္ဆံုးက ေတာင္းဆုိ ပိုင္ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္ ေပးသင့္တယ္။ တရားရံုးေတြကိုလည္း အားေကာင္းဖို႔ လုပ္သင့္တယ္။ လက္နက္ကိုင္တဲ့ တပ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ရဲျဖစ္ျဖစ္ လက္နက္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့ရင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားရံုးလုိမ်ိဳး သီးသန္႔ထားရွိၿပီး တုိင္တန္းခြင့္ ဖြင့္ေပးသင့္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ယခင္က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိသူမ်ားဟာ အျပစ္ကို ဝန္ခံျခင္း၊ က်ဴးလြန္ခံရမႈမ်ားကို ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ျဖစ္စဥ္မွန္ကို ေဖၚထုတ္တာေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး သြားမည္ျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္စဥ္မွန္ကုိသာ ေဖၚထုတ္ သင့္ပါတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။


လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒအရ ၂၅% ရယူထားတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုၿပီးတိုင္း ဒီမိုကေရစီ ပန္းတုိင္ႏွင့္ နီးကပ္ပါက စစ္တန္းလ်ား ျပန္သင့္၊ မသင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့သင့္၊ မသင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒ ျပင္သင့္ပါတယ္။ အလားတူ တပ္တြင္း စစ္တရားရံုးေတြဟာ တပ္ရင္းမွဴး၊ တုိင္းမွဴးကဲ့သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လုိလားခ်က္၊ အာဃာတ တရားေတြေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔ ညီ မညီ၊ ခုိင္မာမႈ မရွိဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား အေရးယူတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ကကဥ (စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္)၊ ကကစစ္ (တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္) က ေထာက္ျပသင့္ပါတယ္။ မတရား စြပ္စြဲခံရတဲ့ တရားခံ၏ ေရွ႕ေနရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကို အေလးထား သင့္ပါတယ္။ သက္ေသ အေထာက္အထား ရွာေဖြမေတြ႔ရင္ စစ္စည္းကမ္း ေဖါက္ဖ်က္မႈ အျမင္ကပ္ ပုဒ္မ (၆၅) နဲ႔ ႏွိပ္ကြပ္ခံရတာမို႔ အဲဒီပုဒ္မကို ျပန္လည္စဥ္းစား ျပင္သင့္ပါတယ္။

စစ္တပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္တစ္ခုက ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္း၊ တာဝန္ဝတၱရားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လႊဲေျပာင္းေပးေရး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး အပိုင္းမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လုပ္ရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေတာင္းခံေရး တာ၀န္၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ မူဝါဒ ေရးဆြဲတဲ့ တာဝန္ကိုေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက လုပ္ရမယ့္တာ၀န္ ရွိပါတယ္။ ယခု ကကဝယ္က ကိုင္တြယ္ေနတဲ့ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း ဝယ္ယူေရး အပိုင္းကိုလည္း ဝန္ႀကီးကဘဲ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေရြးခ်ယ္ ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အရပ္သားေတြက ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္တာ အမ်ား သိထားေပမဲ့ ယေန႔ အင္ဒုိမွာလည္း စစ္တပ္က လူေတြဘဲ အရပ္သား ဝန္ႀကီးကို ပံ့ပိုးေနရတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကို အေထာက္အကူ ေပးမဲ့ စစ္တပ္က အရာရွိမ်ားပါတဲ့ ရံုးအဖြဲ႔၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဒုဝန္ႀကီး တစ္ဦးဦးက က်ားကန္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။


အေရးပါတဲ့ ေနာက္တပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး တစ္ခုကေတာ့ လႊတ္ေတာ္က တပ္ကို ထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္တဲ့ အခန္းက႑အား တုိးျမႇင့္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ စစ္ဘက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး စစ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ အစီရင္ခံစာ၊ အသံုးစရိတ္၊ ဘတ္ဂ်က္၊ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈေတြအား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးေတြက အဲဒီ ေကာ္မတီရံုးထဲမွာ လာေရာက္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ၾကားနာပြဲ၊ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ ေကာ္မတီကလည္း စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္၊ ဘတ္ဂ်က္ကို တုိးျမႇင့္မည္၊ ျဖတ္ေတာက္မည္ စတာေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ တင္ျပရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္တပ္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥကို ဘယ္သူမွ မေမးရဲဘဲ ျဖစ္ေနကာ ျပည္သူလူထုအား တစံုတရာ အတုိင္းအတာအထိ ပြင့္လင္းညင္သာမႈ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို ျဖစ္လာဖုိ႔ သိမ္ေမြ႔ ညင္သာၿပီး အခ်ိန္ယူရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။