Thursday, June 20, 2013

ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၁၀)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိရာမွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိၿပီး အခန္းက႑ႏွစ္ရပ္ ရွိေနရာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၿပီး စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အေနနဲ႔ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ အင္ဒုိဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရာမွာ -  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိရာမွာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုတည္း ေျပာင္းလို႔မရေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အားနည္းခ်က္အေပၚ မူတည္ကာ တပ္က ျပန္လည္ ကို္င္တြယ္သြားရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ရွိတတ္တာမို႔ တပ္ကုိပါ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိတယ္လို႔ အင္ဒိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္ခုစလံုးက တၿပိဳင္နက္ ေျပာင္းလဲဖု႔ိ လံုးဝမလြယ္ကူပါ။ အင္ဒုိစစ္တပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ထားၿပီး သတိထား ႀကိဳးစား ေျပာင္းလဲေနရေၾကာင္း အင္ဒိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဆိုပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အဆင့္ေတြဟာ ျပည့္စံုသြားတာ ရွိသလုိ တခ်ိဳ႕အဆင့္ေတြက ယေန႔ထိ မၿပီးျပတ္ေသးဘဲ အရွိန္ယူတုန္း ႀကိဳးစားတုန္းဘဲ ရွိေနတယ္။


တပ္တစ္ခုရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကာမယ္၊ တခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမုိကေရစီ ရသြားတာေတာင္ (၁၀) ႏွစ္ေလာက္ထိ စစ္တပ္ကို တေျဖးေျဖးခ်င္း ေျပာင္းလဲေနရလုိ႔ အခ်ိန္ၾကာတယ္။ ဒါဟာလည္း တပ္ဘက္က မၿပီးျပတ္ေသးသလို အရပ္ဘက္ကလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးတာ ေတ႔ြရတယ္။ တပ္မေတာ္ တရပ္လံုးရဲ႕ စည္းရံုးေရးႏွင့္ တပ္ဘက္နဲ႔အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး သဟဇာတ ျဖစ္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို ခ်က္ခ်င္းကို္င္လုိ႔ မရတာ ေတြ႔ရပါတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။


ဒါေတာင္ အင္ဒိုမွာ သမၼတ ဆူဟာတုိဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အတုိက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ထိေတြ႔ ဆက္စပ္ႏုိင္ဖုိ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးကို ဆက္သြယ္ ပတ္သက္ခိုင္းထားတာမုိ႔ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ႕ “အား” ကုိ ယူၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္သြားတာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို သတိျပဳ ေစခ်င္ပါတယ္။

အင္ဒုိရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမဆံုး လုပ္ရပ္ကေတာ့ စစ္တပ္က အရပ္ဘက္ ဌာနဆုိင္ရာ ရာထူးေတြကေန ထြက္ေပးလိုက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ရိွတယ္လို႔ အင္ဒိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ေျပာပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ Uniform  မခြ်တ္ေသးတဲ့ အပြင့္တင္ထားတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးေတြက ထြက္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ဆုိလိုတာက ႏုိင္ငံရဲ႕ Key Player ေတြ ျဖစ္တဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အတြင္းဝန္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ညႊန္မွဴးေတြ ေနရာကို အရပ္ဘက္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဝန္ထမ္း၊ ပညာရွင္၊ ပညာတတ္ေတြနဲ႔ အစားထုိးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တပ္က အရာရွိေတြ ထိပ္မွာ ပိတ္ထုိင္တာေၾကာင့္ နယ္ဘက္ အရာရွိ၊ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းေတြဟာ တက္လမ္း မရွိေတာ့ဘဲ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းကာ စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥေတြမွာ မေအာင္ျမင္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အင္ဒိုမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲဘက္ကို တိတိက်က်က႑ သတ္မွတ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ရဲဘက္ကို တပ္မွ အရာရွိေတြ မပို႔ေတာ့ပါ။ အမွန္မွာ ရဲတာဝန္ျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ တရားစြဲဆုိႏိုင္ဖို႔ အမႈ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ သက္ေသ အေထာက္အထား ရယူေရး စတဲ့ ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ကိစၥေတြမွာ တပ္က လူေတြ မကြ်မ္းက်င္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တပ္ပံုစံႏွင့္လည္း ကိုင္တြယ္လုိ႔ မရပါ၊ မတူညီပါ။ ျဖစ္စဥ္သာဓက  ေျပာရရင္ တပ္က ေျပာင္းလာတဲ့ ရဲေတြဟာ တပ္ပံုစံနဲ႔ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းလုိ လက္ရဲဇက္ရဲ ႏွိမ္နင္းတာမ်ိဳး၊ ဧရာဝတီတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕ ဆႏၵျပပြဲ ကိုင္တြယ္ရာမွာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ရဲက ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ပံုေတြ၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္က်ေတာ့ အထက္အမိန္႔ ေစာင့္ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးက်ေတာ့ “ရပ္ၾကည့္” အေနအထား ျဖစ္သြားၿပီး လူထုက အားမလို အားမရ ေဝဖန္ ျပစ္တင္သံေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ အေနနဲ႔ အေရးအခင္းေတြကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အင္အား ေတာင့္တင္းဖို႔ တုိးခ်ဲ႕ရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥႏွင့္ အၾကမ္းဖက္၊ ျပန္ေပးဆြဲ ကိစၥလုိမ်ိဳးေတြမွာ ရဲကြန္မန္ဒုိမ်ား ဖြဲ႔စည္း ေလ့က်င့္ထားဖုိ႔ အထူး လိုအပ္ၿပီး မၾကာမွီ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွားရမ္း ေလ့က်င့္မယ္ဆုိတာ သိရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။