Friday, June 14, 2013

ျမန္မာ့စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၉)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ တပ္မေတာ္ အရာရွိတခ်ိဳ႕နဲ႔ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား အဖြဲ႔တို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပံုေတြကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမယ္။

အင္တာနက္၊ ေရဒီယုိ Propaganda မ်ိဳးနဲ႔ ျဖန္႔ခ်ီထုိးေဖာက္ စည္းရံုးႏိုင္သလုိ ေျမျပင္လက္ကမ္း စာေစာင္နဲ႔ သြားလို႔ရရင္ သြားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခု Issue က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကို တပ္အတြင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားမႈအား ျပန္တင္ျပရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဓေလ့စရိုက္ေတြ၊ မိန္႔ခြန္းေတြ၊ ဓါတ္ပံုေတြကို

ပိုမိုသိရွိေစဖုိ႔ ျဖန္႔ခ်ီေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ Issue တစ္ခုက ဦးပိုင္စီးပြားေရးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အထက္ပုိင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြသာ ေကာင္းစားကာ ေအာက္ေျခ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟၿပီး ရသင့္သေလာက္ ခံစားခြင့္ မရရွိပံုေတြ၊ ဥပမာ ဦးပိုင္မွာ တပ္ရင္းမွဴးေတြဟာ သူတို႔ရာထူးတက္ဖုိ႔အတြက္ အစုရွယ္ယာေတြကို တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးဝင္ေငြမ်ားထဲမွ ႏွစ္စဥ္ ခြဲေ၀ ထည့္သြင္းေပးရတဲ့အတြက္ တပ္အတြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏုိင္တာေတြကို ဇယားကားခ်ပ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားနဲ႔ ရွင္းလင္း စည္းရံုးသြားရန္ လုိေၾကာင္း စသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္ Issue တစ္ခုကေတာ့ တုိင္းရင္းသား Issue ျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ ခက္ခဲသိမ္ေမ႔ြေၾကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြက တပ္ကို ရိုက္သြင္းထားရာမွာ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညိႇိႏိႈင္းလုိ႔ မလြယ္ကူဘူးလုိ႔ ဆုိေနေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေတြ ခြဲထြက္ဖုိ႔ အေၾကာင္းရွိလာႏိုင္လို႔ စစ္တပ္ကို အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ အျမဲတမ္း ပါခိုင္းေနရတာပါလို႔ ေျပာဆုိေနေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္း တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာထား မိန္႔ခြန္းေတြရွိသလို သူတုိ႔ရဲ႕ အမွန္တကယ္ လိုလားတဲ့ ရပိုင္ခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ပါဆုိတဲ့ ကတိကဝတ္မ်ားဟာ ဘယ္ေလာက္ ခိုင္မာသလဲဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာ သုေတသနျပဳ ေလ့လာ ဆက္စပ္ကာ ေဖၚျပေပးရန္ လိုေၾကာင္း၊ ကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာထြက္ေအာင္ လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိတဲ့ ေဆးခါးႀကီးကို အဝင္ေကာင္းေအာင္ သၾကားအုပ္ သြတ္သြင္း စည္းရံုးတယ္ ဆုိလိုေၾကာင္း စသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသြားၾကပါတယ္။


ေနာက္ Issue တစ္ခုကေတာ့ ရဲဘက္နဲ႔ စစ္တပ္ဘက္ပိုင္းဆုိင္ရာကို တိတိက်က် ခြဲျခား ဖြဲ႔စည္းလုိက္ဖို႔ စည္းရံုးရန္ လိုေၾကာင္း၊ ရဲဘက္ကုိ တပ္ကလူေတြ ပို႔ပို႔ေနတာဟာ ယေန႔ အစုိးရေခတ္ထိ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ရဲခ်ဳပ္ကအစ ရဲတပ္ရင္းမွဴးအဆံုး ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္မွ အရာခံဗုိလ္ေတြကအစ ရဲဘက္မွာ အျပည့္အ၀ ေနရာေကာင္း ယူထားေၾကာင္း၊ သာမန္ အရပ္သား ဘြ႔ဲရသူမ်ားဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၿပီး အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေစာင့္ဆုိင္းရယူရတဲ့ ရဲအုပ္ရာထူးနဲ႔သာ ျပီးဆံုးရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ရဲဘက္မွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ရဲသက္တမ္းရွည္တဲ့သူေတြ နစ္နာေၾကာင္း၊ Law Reforce နဲ႔ ဥပေဒစိုးမုိးေရး ကိစၥေတြကို တပ္က သြားကိုင္တဲ့အခါ သဟဇာတ မျဖစ္တာ ေတ႔ြရေၾကာင္း၊ ရဲအလုပ္ကို တပ္က တပ္ပံုစံမ်ိဳးထင္ၿပီး သြားကိုင္လိုက္ေတာ့ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ကိစၥနဲ႔ ရခိုင္ ဘဂၤလီ ကိစၥလုိမ်ိဳးေတြ ေျဖရွင္းရမွာ အမ်ားႀကီး ျပႆနာရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရဲနဲ႔တပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးပိုင္း၊ တရားစီရင္ေရးပိုင္းေတြမွာ သီးျခား ခြဲထုတ္ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲဘက္က အရာရွိေတြကို ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေအာင္ သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုင္တြယ္ႏုိင္တဲ့ လက္နက္ အဆင့္အတန္းနဲ႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေခတ္မွီ အေထာက္အကူ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးလိုမ်ိဳး ရႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးေတြမွာ အေတြ႔အႀကံဳရွိရန္ လိုေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္လိုမ်ိဳး ျပန္ေပးဆြဲလိုမ်ိဳး ကိစၥေတြကို ကယ္တင္ႏုိင္ေအာင္ ရဲကြန္မန္ဒုိ Special Forces အထူးအဖြဲ႔လိုမ်ိဳး မရွိေသးတာေၾကာင့္ တပ္ကေန ဝင္ပါေနရေသးေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းမႈ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈေတြမွာ အမ်ားျပည္သူ ေလးစားလိုက္နာဖို႔ တိက်ျပတ္သားဖို႔လိုေၾကာင္း စသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသြားၾကပါတယ္။


ေနာက္ Issue တစ္ခုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥကို တုိက္တြန္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္က ၂၅% ပါေနတာကို တေျဖးေျဖးခ်င္း ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္အေျခအေနေရာက္မွ ေလ်ာ့ႏိုင္မယ္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာသလို မူလအတိုင္း အၿမဲတမ္း သြားေနဦးမယ္ဆုိတာ ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ ေထာက္ျပရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာရင္ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ လိုေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးမွာ မစြက္ဖက္ဘဲနဲ႔ ၾကားေနႏုိင္ေအာင္ တုိက္တြန္းရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ USDP ကို ေထာက္ခံတာမ်ိဳး ရုတ္သိမ္းရန္လိုၿပီး တပ္က ဘယ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီကိုမွ ဘက္မလိုက္ပါဘူးဆုိတာ သက္ေသျပဖုိ႔ တုိက္တြန္းရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးမွာ သတိထားၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမဲ့ ျပဳျပင္တာမ်ိဳးဆုိရင္ ေထာက္ခံသြားေပးဖုိ႔ တိုက္တြန္း စည္းရံုးသြားရန္ စသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။