Friday, June 21, 2013

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ပီတာဇီမန္း။

ေရြးထုတ္စီစစ္ေရး ေကာ္မတီ

အစုိးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လ အၾကာမွာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဌာနစိတ္ (၂) (ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ဌာန StB) ကို ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။ အဲဒီကာလက စလို႔ ဌာနစိတ္ (၂) အဖဲြ႔ဝင္ေတြဟာ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီလို႔ ေခၚတဲ့ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ စီစစ္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္လာၾကတယ္။ ျပည္သူ႔ ေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္သူ႔ဟစ္တုိင္နဲ႔ တျခား ပါတီမ်ားရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ဒါေတြက ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း စစ္စစ္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႔ ေကာ္မတီရဲ႕ လမ္းစဥ္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့ အဖဲြ႔ျဖစ္တဲ့ ေရြးထုတ္ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီမွာ ေထာက္လွမ္းေရး တျဖစ္လဲတုိ႔က တက္ၾကြတဲ့အခန္းက ပါဝင္ၾကတယ္။ေထာက္လွမ္းေရး တျဖစ္လဲတုိ႔ရဲ႕ ပါဝင္မႈဟာ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ ကြန္ျမဴနစ္ကေန ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ အလားတူ မရွိပါဘူး။ ဒီလို ပါဝင္ဖုိ႔ သမုိင္းေၾကာင္းရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေတြက ေစ့ေဆာ္ ေပးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ဆုိဗီယက္ရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္မႈက ေစ့ေဆာ္ေပးတယ္။ အဲဒီ က်ဴးေက်ာ္မႈက ဆုိဗီယက္ အင္ပါယာအတြင္း အင္မတန္ သတၱိေျပာင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး အားထုတ္မႈေတြကို ရပ္တန္႔သြားေစတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ပံုမွန္ အေျခအေနကို ျပန္အသက္သြင္းတဲ့ (စတာလင္စနစ္ ျပန္ရွင္သန္ေစတဲ့) ကာလလို႔ အမ်ားသိၾကတဲ့ ေခတ္ အတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၈ နဲ႔ ၁၉၇၂ ႏွစ္မ်ားအတြင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔၊ ရဲနဲ႔ StB အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားအျပားဟာ အလုပ္ျဖဳတ္ ခံရတယ္။ (သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ် ခံၾကရတယ္) ဒီႏွိပ္ကြပ္မႈက လြတ္လပ္ေခတ္မွီၿပီး ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚရွိတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို သိပ္ ထိခိုက္ေစတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့ လူမ်ားကို စိတ္ထိခိုက္ေစတယ္။ ဒီအလုပ္ျဖဳတ္ခံထားရတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း ေတြကို ၂၁ ႏွစ္ၾကာၿပီး ေနာက္မွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးတယ္။ သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕ (ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရးနဲ႔ နယ္ဘက္မွာ လူတစ္ရာေလာက္) ကို မူလတာဝန္ေတြမွာ ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယား ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြမွာ ဝန္ထမ္းခါးဆက္ ျပတ္သြားခဲ့တယ္။ ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္အသက္သြင္းတဲ့ ကာလ အတြင္း သေဘာတရား ပို႔ခ်ခ်က္ေတြက ဟန္ေဂရီနဲ႔ ပိုလန္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ပံုစံကို ခ်က္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ထဲ ေျပာင္းလဲဖန္တီးဖို႔ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ (အေရးေပၚ အေျခအေန ဖ်က္ျမင္းနဲ႔ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအဖဲြ႔ကို ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ေၾကကြဲစရာတုိ႔နဲ႔) ဟန္ေဂရီနဲ႔ ပိုလန္တို႔မွာ ရွိတဲ့ လူမႈေရး ျဖစ္ထြန္းမႈက တုိးတက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ထင္ရွားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး တစိတ္တပိုင္း လြတ္လပ္ေရးတို႔ကုိ လုိလားေနၾကတယ္။ အစိုးရေျပာင္းၿပီးေနာက္ အဲဒီတုန္းက ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ရိွတဲ့ ျပည္သူေတြက အတြင္းရန္ ကိုင္ခဲ့တဲ့ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္လိုက္တာကို သေဘာက် ေက်နပ္ေနၾကတာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေရြးထုတ္စီစစ္ေရးရဲ႕ ရည္ရြယ္က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အုပ္စု (၃) ခု ခြဲထုတ္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီသံုးခုကေတာ့ ဌာနသစ္မွာ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳတဲ့သူေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရမဲ့ လူေတြနဲ႔ လံုးဝ ႏႈတ္ထြက္ ခိုင္းခံရမဲ့ လူေတြ ဆုိၿပီး သံုးအုပ္စု ျဖစ္ၾကတယ္။ ရလာဒ္က ထူးထူးျခားျခား ကြဲျပားေနၿပီး စာရင္းအားလံုးက လံုးဝ စိတ္မခ်ရဘူး။ ဒီလို ျဖစ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းက စီစစ္ေရး ေကာ္မတီ တစ္ခုစီဟာ စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈ မရွိဘဲ ဗဟို ကြပ္ကဲမႈ မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္က အဲဒါ တစ္ခုတည္း ရွိတဲ့ ေရြးစရာလမ္း ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ေနာက္ပိုင္း အရမ္း ေဝဖန္ခံခဲ့ရတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳတာကို မလုပ္ရင္ လံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ လူသစ္ေတြထဲမွာ စီစစ္သန္႔ရွင္းမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဖုိင္၊ ေထာက္လွမ္းေရး ေဝါဟာရနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အတြင္းသေဘာနဲ႔ ကမၻာလႊမ္းၿခံဳ စဥ္းစားပံု အေၾကာင္း အသင့္အတင့္ နားလည္သူ (အေသးစိတ္ နားလည္ဖို႔ေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့) ဘယ္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မ်ား ရိွပါသလဲ။


တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး

ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး StB ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးထုတ္စီစစ္ေရး စတင္တဲ့အခါ ပထမဆံုး ဆက္ခံတဲ့ ဌာနကို တည္ေထာင္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုး (UOUD) ေခၚတဲ့ ဌာနပါ။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး တျဖစ္လည္း ဇီဒန္းဟာ ဒီဌာနရဲ႕ ပထမဆံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္တယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနထဲမွာ ဝရုန္းသုန္းကား ႏုိင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ သူလည္း ရာထူး ႏွစ္လဘဲ ၿမဲပါတယ္။ အရင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးသမား ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ယန္းရူမဲက ေနာက္မွာ ဌာနကို လႊဲေျပာင္း ယူလိုက္တယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံလုံုး ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ၁၉၆၀ လြန္ ႏွစ္မ်ားက ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ယန္းေမလာရဲ႕ အလွည့္ ျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေရြးထုတ္စီစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားအျပားကို ဖြဲ႔စည္းဆဲ ဌာနမွာ ဝင္ခုိင္းတယ္။ ဒါေနာင္ သိပ္ႀကီးထြားလာမဲ့ ျပႆနာရဲ႕ မ်ိဳးေစ့ပဲ။ ေရြးထုတ္ စီစစ္ေနတဲ့ လူေတြက ဝန္ထမ္းေတြကို ခန္႔ေနတယ္ေလ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။